Sociálno-motivačný Tréning

Ako motivovať žiakov pri voľbe povolania

Tréning pre pedagogických a odborných zamestnancov  k realizácií Aktualizačného vzdelávania podľa § 57 v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre udržiavanie a obnovovanie profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti a získanie nových vedomostí a zručností v konkrétnej oblasti pracovnej činnosti

Pre koho je tento tréning

 • Výchovných poradcov
 • Kariérových poradcov
 • Učiteľov  základných škôl I. a II. stupňa
 • Učiteľov stredných škôl
 • Vychovávateľov

Miesto konania : podľa dohody

Termín: upresní sa podľa záujmu prihlásených účastníkov.

Trvanie: 6 – 7,5 hodín

 

Čo sa bude odohrávať?

Oboznámenie sa s tým ako žiakov motivovať pri príprave na povolanie, aké zručnosti je potrebné rozvíjať pre súčasný svet práce a ako si ich osvojiť priamo na vyučovaní.

Ako to bude prebiehať?

Okrem teoretických vedomostí budú účastníci tréningu zapojení do interaktívnych cvičení a skupinových aktivít s prihliadnutím na zručnosti života potrebných pre svet práce.

Všetci účastníci dostanú potvrdenie o absolvovaní tréningu.

Účastníci tréningu získajú:

• pracovné a metodické materiály,
• metódu a zručnosť vo vedení motivačného rozhovoru,
• zručnosť ako si zapracovať do vyučovacích hodín zručnosti  pre svet práce, ktoré  požadujú zamestnávatelia,
• námety pre spojenie obsahu vyučovacej hodiny a výchovných aktivít so svetom povolaní,
• spôsoby práce s reflexiou žiakov, ktorá zvyšuje zodpovednosť za ich vlastný proces učenia sa,
• informácie o systéme duálneho vzdelávania,
• ako bonus  bezplatný koučovací rozhovor v trvaní 30 minút.

1. Sociálno-motivačný: tréning: Ako motivovať žiakov pri voľbe povolania (6 hodín)

Tréning je určený školám, ktoré nie sú zapojené v projekte  Duálne vzdelávanie. Tréning je pre výchovných poradcov,
kariérových poradcov, učiteľov základných škôl I. a II. stupňa,  učiteľov stredných škôl a vychovávateľov.

Účastníci sa oboznámia s tým ako žiakov motivovať pri príprave na povolanie, aké zručnosti je potrebné rozvíjať
pre súčasný svet práce a ako si ich osvojiť priamo na vyučovaní.

Počas vzdelávania  kladieme dôraz na individuálny prístup a rozvíjanie sociálno-komunikačných
a motivačných zručností pedagogických a odborných  zamestnancov.

Ak sa rozhodnete absolvovať ktorýkoľvek tréning, radi prídeme aj za Vami.

2. Sociálno-motivačný: tréning: Ako motivovať žiakov pri voľbe povolania (7,5 hodín)

Tréning je určený školám, ktoré nie sú zapojené v projekte  Duálne vzdelávanie. Tréning je pre výchovných poradcov,
kariérových poradcov, učiteľov základných škôl I. a II. stupňa,  učiteľov stredných škôl a vychovávateľov.

Účastníci sa oboznámia s tým ako žiakov motivovať pri príprave na povolanie, aké zručnosti je potrebné rozvíjať
pre súčasný svet práce a ako si ich osvojiť priamo na vyučovaní.

Bonus: možnosť do 7 dni po tréningu objednať si stretnutie na koučovací rozhovor zadarmo.

Počas vzdelávania  kladieme dôraz na individuálny prístup a rozvíjanie sociálno-komunikačných
a motivačných zručností pedagogických a odborných  zamestnancov.

Ak sa rozhodnete absolvovať ktorýkoľvek tréning, radi prídeme aj za Vami.

Objednávací formulár

  Súhlasím so spracovaním osobných údajov v zmysle GDPR. *

  Súhlasím s obchodnými podmienkami. *

  Prihlásiť sa k odberu noviniek

  * Sú povinné údaje.