Business koučing

BUSINESS KOUČING

BUSINESS  KOUČING

Bussines koučing sa  stáva neoddeliteľnou súčasťou  lídra.  Naliehavé každodenné požiadavky ho  často odvádzajú od mnohých dôležitých životných záležitostí, vrátane jeho rozvoja a  jeho úspechu v podnikaní. Napätie v podnikaní ho môže pripraviť o zdravie, tvorivú silu, iniciatívu a pocit spokojnosti. Jeho  schopnosť byť lídrom, rozvíjať sa a sprostredkovať jasnú víziu ostatným v jeho podnikaní sa môže znížiť.

Za týchto podmienok sa môže  kouč a jeho schopnosť poskytovať nestrannú a praktickú podporu podnikateľovi s  pomocou  koučingu   stať  neoceniteľným pomocníkom pri hľadaní rovnováhy, pri hľadaní riešení,  pri  odstraňovaní  problémov v podnikaní a pomôcť  mu napredovať k obchodnému úspechu rýchlejšie a hospodárnejšie ako bez neho.

Aké úlohy možno vyriešiť pomocou business  koučingu ?

  • Založenie nového podniku (vypracovanie podnikateľského plánu, posúdenie potrebných zdrojov, analýza silných a slabých stránok SWOT, slabých stránok, príležitostí, hrozieb)
  • Implementácia nových podnikateľských nápadov, začatie nových projektov
  • Optimalizácia existujúceho podnikania (zvýšenie zisku,  zvýšenie predaja
  • Rozvoj cieľa, vízie a poslania spoločnosti
  • Rozvoj vodcovských schopností medzi top manažérmi
  • Organizácia školení pre špeciálne odborné zručnosti a schopnosti

1 hodina - 60 minút

Cena 130 eur zahrňuje:
Úvodná konzultácia
30 minút
Business koučing
30 minút

BALÍK STANDARD

Zvýhodnený balík

Cena 585 eur zahrňuje:
Úvodná konzultácia
30 minút
Business koučing
4 hodiny
Bonus v hodnote 130 eur:
Business koučing – 1 hodina
Najpredávanejší

BALÍK BASIC

Zvýhodnený balík

Cena 390 eur zahrňuje:
Business koučing
3 hodiny
Bonus v hodnote 65 eur:
Úvodná konzultácia
30 minút

BALÍK PRÉMIUM

Zvýhodnený balík

Cena 780 eur zahrňuje:
Business koučing – 6 hodín
Bonus v hodnote 195 eur:
Úvodná konzultácia
30 minút
Business koučing – 1 hodina