Tréner, konzultant, kouč

Galina Pavlíková

Názov: Galina Pavlíková, Tréner, konzultant, kouč

Adresa: Hlavná 139/14 07622 Hriadky

IČO:50592424

DIČ: 1121038028

Zameranie

 • Využitie koučovacieho prístupu v práci manažéra a pedagóga
 • Využitie koučovacieho prístupu v metodickej činnosti ( kouč metodik) pri zostavovaní autorských vzdelávacích programov, tréningov, workshopov, autorských hier pre dospelých a detí, quest podujatí
 • Prevencia profesijného, sociálneho a osobnostného vyhorenia
 • Životný koučing ( life coach)
 • Lingvistický koučing pri výučbe ruského jazyka
 • Kouč metodik
 • Konzultant v oblasti medziľudských, rodinných vzťahov

Vzdelanie

 • Vysokoškolské pedagogické a psychologické vzdelanie
 • Odborné vzdelávanie v koučovaní – „Koučovanie – filozofia spôsobilosť “, akreditované vzdelávanie Slovenskou asociáciou koučov s odborným zameraním na rozvoj všetkých 11 kľúčových kompetencií a etiku koučovania podľa štandárd stanovených ICF, Akadémia koučovania /70hodín. /
 • Kouč: akreditované vzdelávanie MŠ SR vzdelávacieho Power Coaching / 104 hodín /
 • COACH EMPIRE RU – certifikovaný online kurz / 100 hodín /
 • Škola konzultantov pre rodinné vzťahy ( RU) – certifikovaný kurz /100 hodín /