Pre firmy

Zobrazujú sa všetky 4 výsledky

 • Kariérne poradenstvo

  Pre koho je kariérne poradenstvo: Kariérne poradenstvo je určené všetkým tým, ktorí sa rozhodli dať v živote významné miesto svojej profesionálnej kariére, ktorí nemajú jasnú predstavu o svojom kariérnom smerovaní, prekonávajú adaptačné obdobie, majú pocit, že stagnujú v práci, chcú sa posunúť a pracovať vo sfére, kde využijú svoj potenciál, chcú si zvýšiť kvalifikáciu a potrebujú poradiť. Je to poradenstvo   v  akokoľvek bode ich kariéry.

  240,00 480,00 
 • Kariérové poradenstvo

  Pre koho je kariérové poradenstvo: Kariérové poradenstvo je určené pre vekovú kategóriu klientov od 11 do 18 rokov, ktorí sa rozhodujú o vhodnom povolaní a profesijnej príprave a potrebujú poradiť. Chcú  si vybrať  povolanie, ktoré budú robiť radi, bude sa im v ňom dariť a budú spokojní a šťastní vo svojom živote.

  320,00 680,00 
 • Koučing

  ČO UMOŽŇUJE KOUČING ? Koučing je to energetická  motivácia, ktorá  pomáha človeku dosiahnuť životné a profesijné ciele. Vo vzdelávaní pre život je to praktická metóda, ktorá umožňuje človeku dosiahnuť reálne ciele a viditeľné výsledky. Pomáha otvoriť svoj vnútorný potenciál, hľadať a nájsť nové nápady a riešenia, samostatne budovať vlastný život na pilieroch svojich záujmov, osobných priorít  a volieb.  https://educentrum.sk/koucing-jemne-nakopnutie/

  90,00 2500,00 
 • MANAŽÉRSKE ZRUČNOSTI

  Kurz pozostáva zo štyroch modulov, ktoré môžete absolvovať aj jednotlivo. Moduly sú realizované formu tréningu.Tréningy prebiehajú za pomoci interaktívnych foriem a metód (cvičenia, hry, testy…). Tréningy vedieme koučovacím prístupom – motivačná metóda. Počas tréningov sa budú striedať vzdelávacie aktivity s praktickými úlohami a cvičeniami a so skupinovým koučingom

  190,00 950,00