Pre školy

Zobrazuje sa všetkych 7 výsledkov

 • Kariérne poradenstvo

  Cena: od 240€ Pre koho je kariérne poradenstvo: Kariérne poradenstvo je určené všetkým tým, ktorí sa rozhodli dať v živote významné miesto svojej profesionálnej kariére, ktorí nemajú jasnú predstavu o svojom kariérnom smerovaní, prekonávajú adaptačné obdobie, majú pocit, že stagnujú v práci, chcú sa posunúť a pracovať vo sfére, kde využijú svoj potenciál, chcú si zvýšiť kvalifikáciu a potrebujú poradiť. Je to poradenstvo   v  akokoľvek bode ich kariéry.

  240,00 480,00 
 • Kariérové poradenstvo

  Cena: od 320€ Pre koho je kariérové poradenstvo: Kariérové poradenstvo je určené pre vekovú kategóriu klientov od 11 do 18 rokov, ktorí sa rozhodujú o vhodnom povolaní a profesijnej príprave a potrebujú poradiť. Chcú  si vybrať  povolanie, ktoré budú robiť radi, bude sa im v ňom dariť a budú spokojní a šťastní vo svojom živote.

  320,00 680,00 
 • Koučing

    Cena: od 90€ ČO UMOŽŇUJE KOUČING ? Koučing je to energetická  motivácia, ktorá  pomáha človeku dosiahnuť životné a profesijné ciele. Vo vzdelávaní pre život je to praktická metóda, ktorá umožňuje človeku dosiahnuť reálne ciele a viditeľné výsledky. Pomáha otvoriť svoj vnútorný potenciál, hľadať a nájsť nové nápady a riešenia, samostatne budovať vlastný život na pilieroch svojich záujmov, osobných priorít  a volieb.  https://educentrum.sk/koucing-jemne-nakopnutie/

  80,00 2500,00 
 • Metodické dni

  Cena: od 159€

  0,00 
 • Workshopy pre školské kolektívy

  Cena: 35€ / osoba Workshopy sú spracované  v zmysle  Zákona č. 138/2019 Z.z., Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a určené  pedagogickým a odborným zamestnancom MŠ, ZŠ a SŠ, ktorých  cieľom v ich profesijnom rozvoji je: prehlbovanie, zdokonaľovanie a rozširovanie si profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti získanie nových vedomosti a zručnosti, ktoré prispejú k zdokonaľovaniu výkonu ich profesie učiteľa a skvalitňovaniu výsledkov učenia žiakov zameranie sa na  predchádzanie a zvládanie agresivity, sebapoznanie a riešenie konfliktov.

  0,00