Poradca, tréner, kouč

Ing. Mária Šolcová

Názov: Ing. Mária Šolcová –  Poradca, tréner, kouč

Adresa: 040 16 Košice-Myslava, Za Priekopou 629/49A

IČO: 50584855

DIČ: 1037523938

Číslo účtu: SK03 0900 0000 0051 2116 9075

Zameranie

 • Využitie koučovacieho prístupu v práci manažéra a pedagóga
 • Využitie koučovacieho prístupu pri príprave a realizácií vzdelávacích programov, tréningov, workshopov, master classov, hier pre dospelých a detí, quest podujatí
 • Prevencia profesijného, sociálneho a osobnostného vyhorenia
 • Poradenstvo a koučing začínajúcim podnikateľom
 • Konzultácie, poradenstvo a koučing uchádzačom o zamestnanie
 • Kariérové poradenstvo a Kariérový koučing pre ľudí hľadajúcich uplatnenie v živote
 • Profesijná príprava študentov rozhodujúcich sa o svojom povolaní

Vzdelanie

 • Vysokoškolské technické a pedagogické vzdelanie s druhou atestáciou
 • Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky
 • Výchovný poradca v podmienkach školy
 • Koučovanie – filozofia spôsobilosť: odborné vzdelávanie v koučovaní , akreditované vzdelávanie Slovenskou asociáciou koučov s odborným zameraním na rozvoj všetkých 11 kľúčových kompetencií a etiku koučovania podľa štandárd stanovených ICF, Akadémia koučovania / 85 hodín. /
 • Kurz Kouč: akreditované vzdelávanie MŠ SR , Power Coaching / 104 hodín /
 • Koučovanie s naratívnym prístupom, ICF, HQteam / 12 hodín /
 • Kariérne poradenstvo: akreditovaný vzdelávací program MŠ SR,  ALKP /92 hodín/
 • Lektor: akreditovaný vzdelávací program MŠ SR,  ALKP /100 hodín/