Celomestský metodický deň učiteľov

Tréning: Koučovací prístup v práci pedagóga

Košice, 2.2.2017

 

Referencie účastníkov tréningu

Prišla som zo zvedavosťou a cítila som sa spokojne a nadšene. Prinieslo mi to veľa otázok, ktoré môžem riešiť. Viem ako budem postupovať pri niektorých situáciách a pomôže to aj mojej dcére pri voľbe povolania. Nakoplo ma to konať v živote aspoň malé zmeny-prvé zmeny. Odnášam si pozitívne myslenie a chuť pre seba niečo robiť. Odporúčam to všetkým aj rodičom. ?

Na tréning som prišla s očakávaním , čo nové sa dozviem. Cítila som sa dobre a zistila som, že som na začiatku niečoho nového a chcem sa o tom dozvedieť viac. Získala som nový uhol pohľadu na rozhovor, že nie je otázka ako otázka. Naučila som sa ako motivovať žiakov, ako tvoriť otázky a veľa nových nápadov do môjho súkromného a profesionálneho života. Odporúčam to všetkým pedagógom. ?

Pozrite si aj naše ostatné workshopy a tréningy :)