Tréning: Koučovací prístup v práci pedagóga.
Levoča, 27.12.2017

 

Referencie účastníkov tréningu

Atmosféra na tréningu bola príjemná, uvoľnená. Odhalila som nové možnosti svojho prístupu k riešeniu problémov vo výchovno – vzdelávacom procese aj v osobnom živote. Nové informácie a motiváciu, nový komunikačný prístup. Ďakujem ? 

Dnešný tréning sa niesol v príjemnej, pohodovej atmosfére. Zistila som nové poznatky: čo vlastne koučing znamená, že je to celé v pozitívnom duchu, že sa nehodnotí a pomáha ľuďom pri ich hľadaní odpovedí. Tieto poznatky určite využijem i keď spočiatku to bude ťažšie. Zamerám sa viac na otvorené otázky, nebudem podsúvať svoje názory…..Ďakujem za pekne strávený deň ?

Atmosféra bola prijemná, priateľská, uvoľnená. Okrem odborných poznatkov sme získali aj návod na self koučing. Pomohlo mi to pochopiť seba a zamerať sa na seba. Snáď budem vedieť koučing uplatniť pri výchove svojich deti doma a žiakov v škole. Určite sa budem snažiť viac využívať a preferovať otvorené otázky. Ďakujem ?

Som rada, že som sa stretla v takej prijemnej a neformálnej atmosfére so svojimi kolegami. Naučila som sa, že je dôležité klásť otvorené otázky. Budem to využívať v praxi so žiakmi aj s kolegami. Uvedomila som si že koučing môžem využiť aj v svojom osobnom živote. A preto že teraz riešim jeden osobný problém pokúsim sa ho vyriešiť práve tou to formou. Ďakujem ?

Pozrite si aj naše ostatné workshopy a tréningy :)