Tréning: Nástroje manažmentu školy pre vyššiu motiváciu jednotlivcov a tímu

Čingov, 23. – 24.11. 2017

 

Referencie účastníkov tréningu

Atmosféra bola príjemná, pozitívne motivujúca, nenásilnou formou ako využívať  nástroje manažmentu pre svoju ďalšiu prácu. Zistila som, že s nadľahčením  resp. odľahčením pri komunikácii sa rýchlejšie dopracujeme k želanému cieľu. Pre prax je možné využiť komunikačné techniky pri vedení týmu, zavádzanie hravých techník.  Riešenie: začínať od seba, pohľad upriamiť aj na vlastnú osobu. ?

Strávili sme 2 dni v peknom prostredí Slovenského raja, v príjemnej atmosfére, ktorú počas celého pobytu vyzvárali naši koučky, začo im patrí úprimné poďakovanie a zároveň obdiv. Ich prístup,  pripravené aktivity a celý program bol pre mňa zážitkom a taktiež obohatením. Mnohé veci, hlavne načúvanie by som chcel uplatniť v mojom profesijnom živote.

Atmosféra počas tréningu bola veľmi príjemná. Okrem relaxu sme sa naučili pozitívne myslieť, aj vyjadrovať sa. Zároveň mal som možnosť porozmýšľať nad vecami, nad ktorými v práci ani doma nie je čas. Využijem hlavne pozitívne videnie a vnímanie  kolektívu, skupiny. Zaujímavou  pre mňa bola aj fráza: „ Poraď sám sebe! “ …

Atmosféra bola veľmi príjemná, motivujúca, inšpiratívna. Získala som veľa poznatkov o motivácii a práci v týme. Koučky veľmi fundované a zaujímavo prednášali nové poznatky. V profesijnom živote využijem hlavne kladenie vhodných otázok ?

Pozrite si aj naše ostatné workshopy a tréningy :)