Tréning: Zvládanie stresu a prevencie vyhorenia Košice, 14.09.2017

Referencie účastníkov tréningu

Atmosféra bola veľmi priateľská, otvorená, páčili sa mi praktické rady a odporúčania. Dozvedela som sa , že všetko sa odohráva v mojej mysli. Naučila som sa menej kriticky pozerať na seba. Denník je dobrý nápad, určite ho využijem.

Atmosféra sociálno-motivačného tréningu bola príjemná. Získala som nové informácie týkajúce sa syndrómu vyhorenia a cesty, ako riešiť tento problém – situácie. ?

Atmosféra počas tréningu bola príjemná, úsmevná. Pani lektorka bola veľmi príjemná, cítila som že je otvorená otázkam. Uvedomila som si svoje silnejšie a slabšie stránky i oblasti na ktorých potrebujem popracovať. Ukázala nám nový uhol pohľadu na svoju vlastnú osobu. Poukázala na potrebu tešiť sa z maličkostí. ?

Dnešný tréning  ma prinútil zamyslieť sa nad sebou, uvažovať pozitívne o sebe. V skupine som sa cítila dobre. Odchádzala som v dobrej nálade. Písanie denníka asi využijem, aby som si urobila vlastnú sebareflexiu.

WordPress › Chyba

Na vašej web stránke sa vyskytla kritická chyba.

Prečítajte si viac informácií o riešení problémov s WordPress.