Workshop: Ako viesť motivačný rozhovor s dieťaťom

Košice, 21.06.2017

Referencia účastníčky workshopu

Ďakujem za Váš čas.

Workshop pre mňa bol skutočne prínosný, hoci ste ma upozornili že nemám čakať zázraky hňeď. U nás motivačné fráza fungujú úplne zázračne od prvého okámihu. Možno preto, že môj syn je ešte len na začiatku puberty a chce komunikovať ak ho chcem správne naviesť hneď sa otvorí. Tak že pre mňa workshop bol  veľmi  veľmi  prínosný. Otvorené otázky som sa naučila vymýšľať veľmi rýchlo. Chce to len trošku tréningu.?

WordPress › Chyba

Na vašej web stránke sa vyskytla kritická chyba.

Prečítajte si viac informácií o riešení problémov s WordPress.