Košice

Tréning: Zvládanie stresu a prevencie vyhorenia Košice, 14.09.2017

Referencie účastníkov tréningu

Atmosféra bola veľmi priateľská, otvorená, páčili sa mi praktické rady a odporúčania. Dozvedela som sa , že všetko sa odohráva v mojej mysli. Naučila som sa menej kriticky pozerať na seba. Denník je dobrý nápad, určite ho využijem.

Atmosféra sociálno-motivačného tréningu bola príjemná. Získala som nové informácie týkajúce sa syndrómu vyhorenia a cesty, ako riešiť tento problém – situácie. ?

Atmosféra počas tréningu bola príjemná, úsmevná. Pani lektorka bola veľmi príjemná, cítila som že je otvorená otázkam. Uvedomila som si svoje silnejšie a slabšie stránky i oblasti na ktorých potrebujem popracovať. Ukázala nám nový uhol pohľadu na svoju vlastnú osobu. Poukázala na potrebu tešiť sa z maličkostí. ?

Dnešný tréning  ma prinútil zamyslieť sa nad sebou, uvažovať pozitívne o sebe. V skupine som sa cítila dobre. Odchádzala som v dobrej nálade. Písanie denníka asi využijem, aby som si urobila vlastnú sebareflexiu.

Pridané od Educentrum

Levoča

Tréning: Koučovací prístup v práci pedagóga.
Levoča, 27.12.2017
Referencie účastníkov tréningu

Atmosféra na tréningu bola príjemná, uvoľnená. Odhalila som nové možnosti svojho prístupu k riešeniu problémov vo výchovno – vzdelávacom procese aj v osobnom živote. Nové informácie a motiváciu, nový komunikačný prístup. Ďakujem ? 

Dnešný tréning sa niesol v príjemnej, pohodovej atmosfére. Zistila som nové poznatky: čo vlastne koučing znamená, že je to celé v pozitívnom duchu, že sa nehodnotí a pomáha ľuďom pri ich hľadaní odpovedí. Tieto poznatky určite využijem i keď spočiatku to bude ťažšie. Zamerám sa viac na otvorené otázky, nebudem podsúvať svoje názory…..Ďakujem za pekne strávený deň ?

Atmosféra bola prijemná, priateľská, uvoľnená. Okrem odborných poznatkov sme získali aj návod na self koučing. Pomohlo mi to pochopiť seba a zamerať sa na seba. Snáď budem vedieť koučing uplatniť pri výchove svojich deti doma a žiakov v škole. Určite sa budem snažiť viac využívať a preferovať otvorené otázky. Ďakujem ?

Som rada, že som sa stretla v takej prijemnej a neformálnej atmosfére so svojimi kolegami. Naučila som sa, že je dôležité klásť otvorené otázky. Budem to využívať v praxi so žiakmi aj s kolegami. Uvedomila som si že koučing môžem využiť aj v svojom osobnom živote. A preto že teraz riešim jeden osobný problém pokúsim sa ho vyriešiť práve tou to formou. Ďakujem ?

Pridané od Educentrum

Vranov nad Topľou

Tréning: Zvládanie stresu a prevencie vyhorenia
Vranov nad Topľou, 30. -31.8.2017

Referencie účastníkov tréningu

Cítila som sa pohodovo, veselý deň, humor, príjemná diskusia, uvedomila som si čo chcem a môžem zlepšiť a urobiť pre svoj lepší život a zdravie, treba prehodnotiť svoje postoje, v práci a doma si určím priority a určím si zadelenie času pre seba a pre rodinu, školu a prácu ?

Stretnutie nás prinútilo viac sa zamyslieť nad sebou a pouvažovať nad realitou, prežili sme príjemný deň, že potrebujem k dosiahnutiu svojich cieľov a túžob dobrých ľudí okolo seba, stretnutie ma prinútilo viac sa zamyslieť nad sebou a pouvažovať nad realitou ?

Cítil som sa príjemne, uvoľnene, niektoré otázky mi pomohli pozerať sa na problémy z iného uhla pohľadu, spoznal som faktory, ktoré mi spôsobujú stres a naučil som sa ich eliminovať, dozvedel som sa mnoho užitočných informácií ako predísť profesijnému vyhoreniu, signály stresu ?

Počas tréningu sa mi podarilo zamyslieť sa a obohatiť nové veci v mojom živote, dozvedela som sa ako pristupovať ku zvládaniu situácií a predchádzať vyhoreniu, nanovo som si uvedomila niektoré veci, ktoré boli automatické, potrebnosť relaxácie, dobíjania sa

Pridané od Educentrum

Čingov

Tréning: Nástroje manažmentu školy pre vyššiu motiváciu jednotlivcov a tímu
Čingov, 23. – 24.11. 2017

Referencie účastníkov tréningu

Atmosféra bola príjemná, pozitívne motivujúca, nenásilnou formou ako využívať  nástroje manažmentu pre svoju ďalšiu prácu. Zistila som, že s nadľahčením  resp. odľahčením pri komunikácii sa rýchlejšie dopracujeme k želanému cieľu. Pre prax je možné využiť komunikačné techniky pri vedení týmu, zavádzanie hravých techník.  Riešenie: začínať od seba, pohľad upriamiť aj na vlastnú osobu. ?

Strávili sme 2 dni v peknom prostredí Slovenského raja, v príjemnej atmosfére, ktorú počas celého pobytu vyzvárali naši koučky, začo im patrí úprimné poďakovanie a zároveň obdiv. Ich prístup,  pripravené aktivity a celý program bol pre mňa zážitkom a taktiež obohatením. Mnohé veci, hlavne načúvanie by som chcel uplatniť v mojom profesijnom živote.

Atmosféra počas tréningu bola veľmi príjemná. Okrem relaxu sme sa naučili pozitívne myslieť, aj vyjadrovať sa. Zároveň mal som možnosť porozmýšľať nad vecami, nad ktorými v práci ani doma nie je čas. Využijem hlavne pozitívne videnie a vnímanie  kolektívu, skupiny. Zaujímavou  pre mňa bola aj fráza: „ Poraď sám sebe! “ …

Atmosféra bola veľmi príjemná, motivujúca, inšpiratívna. Získala som veľa poznatkov o motivácii a práci v týme. Koučky veľmi fundované a zaujímavo prednášali nové poznatky. V profesijnom živote využijem hlavne kladenie vhodných otázok ?

Pridané od Educentrum

Košice

Workshop: Ako viesť motivačný rozhovor s dieťaťom

Košice, 21.06.2017

Referencia účastníčky workshopu

Ďakujem za Váš čas.

Workshop pre mňa bol skutočne prínosný, hoci ste ma upozornili že nemám čakať zázraky hňeď. U nás motivačné fráza fungujú úplne zázračne od prvého okámihu. Možno preto, že môj syn je ešte len na začiatku puberty a chce komunikovať ak ho chcem správne naviesť hneď sa otvorí. Tak že pre mňa workshop bol  veľmi  veľmi  prínosný. Otvorené otázky som sa naučila vymýšľať veľmi rýchlo. Chce to len trošku tréningu.?

Pridané od Educentrum

Košice

Celomestský metodický deň učiteľov

Tréning: Koučovací prístup v práci pedagóga

Košice, 2.2.2017

Referencie účastníkov tréningu

Prišla som zo zvedavosťou a cítila som sa spokojne a nadšene. Prinieslo mi to veľa otázok, ktoré môžem riešiť. Viem ako budem postupovať pri niektorých situáciách a pomôže to aj mojej dcére pri voľbe povolania. Nakoplo ma to konať v živote aspoň malé zmeny-prvé zmeny. Odnášam si pozitívne myslenie a chuť pre seba niečo robiť. Odporúčam to všetkým aj rodičom. ?

Na tréning som prišla s očakávaním , čo nové sa dozviem. Cítila som sa dobre a zistila som, že som na začiatku niečoho nového a chcem sa o tom dozvedieť viac. Získala som nový uhol pohľadu na rozhovor, že nie je otázka ako otázka. Naučila som sa ako motivovať žiakov, ako tvoriť otázky a veľa nových nápadov do môjho súkromného a profesionálneho života. Odporúčam to všetkým pedagógom. ?

Pridané od Educentrum

Myslava

Workshop: Ako urobiť prvý krok a ísť za svojím cieľom
Myslava, 28.12.2016

Referencie účastníkov workshopu

Zo stretnutia si odnášam utvrdenie mojich myšlienok a plán práce na zajtra. ?

Odporúčam, aby sa zamysleli sami nad sebou. Ďakujem

Bolo to pre mňa obohatením, takéto stretnutia sú výborné. ?

Stretnutie bolo príjemné, inšpiratívne, dala som si na papier čo chcem v roku 2017.

Pridané od Educentrum