Kariérne poradenstvo

240,00 480,00 

Cena: od 240€

  • Pre koho je kariérne poradenstvo:

Kariérne poradenstvo je určené všetkým tým, ktorí sa rozhodli dať v živote významné miesto svojej profesionálnej kariére, ktorí nemajú jasnú predstavu o svojom kariérnom smerovaní, prekonávajú adaptačné obdobie, majú pocit, že stagnujú v práci, chcú sa posunúť a pracovať vo sfére, kde využijú svoj potenciál, chcú si zvýšiť kvalifikáciu a potrebujú poradiť. Je to poradenstvo   v  akokoľvek bode ich kariéry.

Základná cena
Ďalšie možnosti spolu:
Cena spolu:
SKU: N/A

Popis

  • V čom pomáha kariérne poradenstvo:

Kariérne poradenstvo   klientovi pomáha cieľavedome sa pripraviť na zmeny v jeho profesijnom živote a zaradiť sa tak medzi úspešných ľudí, ktorí sú schopní prevziať zodpovednosť za svoj život. Konzultácie s kariérnym poradcom  pomáhajú klientovi jasnejšie vnímať seba v kontexte trhu práce a osobného života.

  • Ako prebieha kariérne poradenstvo:

Kariérne poradenstvo prebieha formou konzultácií, ktoré klientovi pomôžu zorientovať sa vo svojich osobnostných kvalitách a záujmoch  a tak sa posunúť  vo svojom kariérnom smerovaní. Rozsah poradenstva závisí od požiadaviek a potrieb klienta  a tiež podľa toho,  aké ciele si klient stanoví.

1 hodina kariérneho poradenstva / 60 minút / v cene 80 eur zahŕňa: 30 minút vstupná konzultácia a 30 minút kariérne poradenstvo, kde klient len zistí,  kde sa na kariérnej dráhe nachádza a kde sa chce rozvíjať .

Ďalšie informácie

Vyberte si balík

BASIC, PRÉMIUM, STANDARD