MANAŽÉRSKE ZRUČNOSTI

190,00 950,00 

Cena: od 190€

Kurz pozostáva zo štyroch modulov, ktoré môžete absolvovať aj jednotlivo. Moduly sú realizované formu tréningu.Tréningy prebiehajú za pomoci interaktívnych foriem a metód (cvičenia, hry, testy…). Tréningy vedieme koučovacím prístupom – motivačná metóda. Počas tréningov sa budú striedať vzdelávacie aktivity s praktickými úlohami a cvičeniami a so skupinovým koučingom

Základná cena
Ďalšie možnosti spolu:
Cena spolu:
SKU: N/A

Ďalšie informácie

Vyberte si modul

1. MODUL Efektívny a výkonný tím, 2. MODUL Etika v manažérskej praxi, 3. MODUL Nástroje manažéra pre vyššiu motiváciu jednotlivcov a tímu, 4. MODUL Ako viesť a delegovať porady?, Všetky 4 moduly