Tréning na kľúč

0,00 

Cena: dohodou

Pripravíme tréning podľa Vašich požiadaviek. Plán tréningu bude obsahovať:

  • názov a ciele tréningu
  • charakteristika cieľovej skupiny
  • časový rozsah
  • metodická príručka a pracovné listy
  • program a podrobný scenár tréningu
  • zoznam učebných pomôcok
  • technické zabezpečenie tréningu
  • charakteristika pracovného prostredia pre tréning

Cena za vypracovanie tréningu na kľúč bude stanovená dohodou v závislosti od témy tréningu.

Základná cena
Ďalšie možnosti spolu:
Cena spolu:

Popis

V cene tréningu bude  zaškolenie interného lektora vo firme v trvaní 6 hodín.