Sociálno – komunikačný tréning

Koučovací prístup v práci pedagóga

Tréning pre pedagogických a odborných zamestnancov  k  realizácií Aktualizačného vzdelávania podľa § 57 v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre udržiavanie a obnovovanie profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti a získanie nových vedomostí a zručností v konkrétnej oblasti pracovnej činnosti.

Pre koho je tento tréning

 • Učiteľov  základných škôl I. a II. stupňa,
 • Učiteľov stredných škôl
 • Vychovávateľov
 • Výchovných poradcov

Miesto konania : podľa dohody

Termín: upresní sa podľa záujmu prihlásených účastníkov.

Trvanie: 6 – 7,5 hodín

Čo sa bude odohrávať?

Oboznamenie sa koučingom a praktické cvičenia o možnostiach využitia koučovacieho prístupu v práci pedagóga .

Ako to bude prebiehať?

Vzdelávacie aktivity (6 – 7,5 hodín) s prestávkami po 1,5 hod.

Okrem teoretických vedomosti, a praktických zručnosti, si všetci účastníci naplánujú si kroky pre zvýšenie sebamotivácie

Všetci účastníci dostanú potvrdenie o absolvovaní tréningu.

Počas tréningu účastníci:

 • dostanú pracovný materiál s návodom na selfkoučing, model GROW, metódu SMART, prehľad zručnosti pedagogického zamestnanca ako kouča
 • získajú vedomosti o koučingu, jeho prínose a využití vo výchovno-vzdelávacom procese
 • získajú vlastnú skúsenosť z koučovacieho rozhovoru pod vedením kouča ·
 • pozrú si  ukážku motivačného rozhovoru so žiakom vo výchovno-vzdelávacom procese, ktorú následne analyzujú
 • získajú a precvičia si koučingový nástroj GROW pre vedenie motivačného rozhovoru                                                      ·
 • ako bonus  bezplatný koučovací rozhovor v trvaní 30 minút

Občerstvenie zabezpečuje objednávateľ

Pod vedením skúsených pedagógov, trénerov a koučov Galiny  Pavlíkovej  a Márii Šolcovej  zažijete a odhalíte množstvo zaujímavosti , ktoré Vám budú osožné v profesijnom a osobnom živote.

1. Sociálno-komunikačný tréning: Koučovací prístup v práci pedagóga (6 hodín)

Účastníci získajú vedomosti o koučingu, jeho prínose a využití vo výchovno-vzdelávacom procese, pozrú si  ukážku motivačného rozhovoru so žiakom vo výchovno-vzdelávacom procese, ktorú následne analyzujú,  precvičia si rozhovor s rodičom alebo žiakom koučovacím prístupom a pripravia si  časť vyučovacej hodiny alebo triednickej hodiny  koučovacím prístupom.

Počas vzdelávania  kladieme dôraz na individuálny prístup a rozvíjanie sociálno-komunikačných
a motivačných zručností pedagogických a odborných  zamestnancov.

Ak sa rozhodnete absolvovať ktorýkoľvek tréning, radi prídeme aj za Vami.

2. Sociálno-komunikačný tréning: Koučovací prístup v práci pedagóga (7,5 HODíN)

Účastníci získajú vedomosti o koučingu, jeho prínose a využití vo výchovno-vzdelávacom procese, pozrú si  ukážku motivačného rozhovoru so žiakom vo výchovno-vzdelávacom procese, ktorú následne analyzujú,  precvičia si rozhovor s rodičom alebo žiakom koučovacím prístupom a pripravia si  časť vyučovacej hodiny alebo triednickej hodiny  koučovacím prístupom.

Bonus: možnosť do 7 dni po tréningu objednať si stretnutie na koučovací rozhovor zadarmo.

Počas vzdelávania  kladieme dôraz na individuálny prístup a rozvíjanie sociálno-komunikačných
a motivačných zručností pedagogických a odborných  zamestnancov.

Ak sa rozhodnete absolvovať ktorýkoľvek tréning, radi prídeme aj za Vami.

Objednávací formulár

  Súhlasím so spracovaním osobných údajov v zmysle GDPR. *

  Súhlasím s obchodnými podmienkami. *

  Prihlásiť sa k odberu noviniek

  * Sú povinné údaje.