Game tréning

0,00 

GAME TRÉNING: „Geniálny vyjednávač“

  • Kto má najrýchlejšiu a najpresnejšiu reakciu v zložitých situáciách vyjednávania?
  • Prvá tréningová hra, ktorá rozvíja schopnosti presvedčovania, vplyvu a vyjednávania.
  • Hra dokáže prekvapiť a naučiť nové vyjednávacie techniky v priebehu 3 hodín.
  • Ak ste účastník rokovania  a viete zaujať pozíciu hráča, potom  akákoľvek konfliktná situácia môže poskytnúť nové možnosti.
  • Vidieť ich a konštruktívne vyriešiť situácie počas rokovaní  je hlavná schopnosť, ktorú účastníci získajú počas tejto  hry.
  • Ako hra prebieha?
  • Účastníci si  natrénujú  ako rýchlo a správne reagovať na „verbálne útoky“ oponenta, ktoré sa môžu vyskytnúť pri skutočných rokovaniach, a stať sa tak víťazom.

Variant *

Termín – dátum/po dohode *

Miesto konania *

Počet účastníkov

Základná cena
Ďalšie možnosti spolu:
Cena spolu:

Popis

  • Variant A:   Trvanie tréningu:  3 hodiny, Maximálny počet účastníkov: 10   Cena tréningu:  114 eur/ jeden účastník
  •  Variant B:  Trvanie tréningu:   5 hodín, Maximálny počet účastníkov: 10   Cena tréningu: 190 eur / jeden účastník