Profesijný rozvoj   manažmentu školy  a pedagogických a odborných zamestnancov

 

Aktualizačné vzdelávanie

Pre profesijný rozvoj manažmentu školy a pedagogických a odborných zamestnancov                realizujeme  vzdelávacie aktivity, ktoré sú aktuálne podľa § 40 Zákona                                                                          č.138/2019 Z.z.  k realizácii                                           Aktualizačného vzdelávania v rámci koncepcie učiacej sa organizácie.

Vzdelávacie aktivity sú zamerané:

 • na udržiavanie a obnovovanie profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti
 • na získanie nových vedomostí a zručností v konkrétnej oblasti pracovnej činnosti
 • na predchádzanie a zvládanie agresivity, sebapoznanie a riešenie konfliktov

Vzdelávacie aktivity

Pre manažment školy a  školské

 • tréningy
 • metodické dni
 • workshopy
 • webináre

kolektívy poskytujeme:

 • individuálny koučing
 • tímový koučing
 • kariérne poradenstvo
 • teambuiding deň

Naše  aktivity prispievajú aj  k zabezpečeniu starostlivosti o PZ a OZ podľa § 79 odsek 3 Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Realizácia aktivít

Vzdelávacie aktivity vedieme koučovacím prístupom – motivačná metóda. Počas vzdelávania  kladieme dôraz na individuálny prístup, rozvíjanie sociálno-komunikačných a motivačných zručností   pedagogických a odborných  zamestnancov.

Pri tvorbe a realizácii vzdelávacích aktivít  uplatňujeme profesiu tretieho  tisícročia koučing.  Koučing – je to motivačná metóda. Vo vzdelávaní pre život je to praktická metóda, ktorá umožňuje človeku dosiahnuť reálne ciele a viditeľné výsledky.

Na vzdelávacích aktivitách v neformálnej priateľskej atmosfére účastníci na tréningoch, metodických dňoch, workshopoch, koučingových sedeniach a na  kariérnom poradenstve  získavajú nové zručnosti, ktoré im pomôžu v udržaní alebo obnovení profesijných kompetencií a k získaniu  nových zručností v ich pracovnej činnosti.

          Vzdelávacie aktivity  vedú skúsené trénerky, lektorky a certifikované koučky                                               Mária Šolcová a Galina Pavlíková

Objednávka a prihlasovanie

Vzdelávacie aktivity   pre profesijný rozvoj   manažmentu školy  a pedagogických a odborných zamestnancov MŠ, ZŠ a SŠ 

Objednávací formulár: https://educentrum.sk/objednavaci-formular/

Prihlasovanie: https://goo.gl/forms/iuavPoC4BkoWZzKm2

Referencie

https://www.facebook.com/pg/educentrumvzdelavanie/reviews/?ref=page_internal, https://educentrum.sk/referencie