Tréningy a teambuilding dni pre firmy

Tréningy prebiehajú za pomoci interaktívnych foriem a metód (cvičenia, hry, testy…). Tréningy vedieme  koučovacím prístupom – motivačná metóda                                                                  Počas tréningov sa budú striedať vzdelávacie aktivity s praktickými úlohami a cvičeniami a so skupinovým koučingom                                          Tréningy vedú skúsene certifikované  trénerky a koučky,  organizátorky a realizátorky  www.educentrum.sk  –   Mária Šolcová  a Galina Pavlíková

Tréning na kľúč

Tréning na kľúč

Pripravíme tréning podľa Vašich požiadaviek. Plán tréningu bude obsahovať:

 • názov a ciele tréningu
 • charakteristika cieľovej skupiny
 • časový rozsah
 • metodická príručka a pracovné listy
 • program a podrobný scenár tréningu
 • zoznam učebných pomôcok
 • technické zabezpečenie tréningu
 • charakteristika pracovného prostredia pre tréning

V cene tréningu bude  zaškolenie interného lektora vo firme v trvaní 6 hodín.

Cena za vypracovanie tréningu na kľúč bude stanovená dohodou v závislosti od témy tréningu.

Objednávací formulár

Game tréning

GAME TRÉNING: „Geniálny vyjednávač“

 • Kto má najrýchlejšiu a najpresnejšiu reakciu v zložitých situáciách vyjednávania?
 • Prvá tréningová hra, ktorá rozvíja schopnosti presvedčovania, vplyvu a vyjednávania.
 • Hra dokáže prekvapiť a naučiť nové vyjednávacie techniky v priebehu 3 hodín.
 • Ak ste účastník rokovania  a viete zaujať pozíciu hráča, potom  akákoľvek konfliktná situácia môže poskytnúť nové možnosti.
 • Vidieť ich a konštruktívne vyriešiť situácie počas rokovaní  je hlavná schopnosť, ktorú účastníci získajú počas tejto  hry.
 • Ako hra prebieha?
 • Účastníci si  natrénujú  ako rýchlo a správne reagovať na „verbálne útoky“ oponenta, ktoré sa môžu vyskytnúť pri skutočných rokovaniach, a stať sa tak víťazom.

 •   Variant A:   Trvanie tréningu:  3 hodiny, Maximálny počet účastníkov: 10   Cena tréningu:  114 eur/ jeden účastník
 •   Variant B:  Trvanie tréningu:   5 hodín, Maximálny počet účastníkov: 10   Cena tréningu: 190 eur / jeden účastník

Objednávací formulár

Tréningy a teambuilding dni

TEAMBUILDING DEŇ

Cieľom je prispieť  ku zlepšeniu reálneho pracovného prostredia a aby tímová spolupráca sa stala každodennou realitou v pracovnom kolektíve.

Program sa pripravuje  podľa požiadaviek  klienta a situácie vo firme.

Čo získajú účastníci teambuilding dňa:

 • získajú veľa zážitkov a prijemne strávené chvíle počas rôznych teambuilding aktivít a hier
 • objavia pre seba zaujímavé nápady a uvedomenia o tom ako počas pracovných dní vytvárať a udržať priateľskú atmosféru a vyhnúť sa profesijnému vyhoreniu
 • vypracujú si plán na realizáciu vzniknutých nápadov počas koučovacích aktivít

Termín, trvanie a cena po dohode s objednávateľom.

 

PREVENCIA STRESU A PROFESIJNÉHO VYHORENIA

Cieľom tréningu je  poukázať na možnosť zvládnutia stresu, profesijného a osobnostného vyhorenia, zvládania a riešenia konfliktov a
poskytnúť nástroje k sebapoznaniu a zvýšeniu motivácie.

Na tréningu vytvárame motivačné prostredie, uplatňujeme  koučovací prístup  a  zážitkové aktivity.

Čo získajú účastníci tréningu:

 • Odhalia svoje možnosti pre zvládanie stresu, profesijného a osobného vyhorenia,
 • Vypracujú si individuálny plán na zvládanie stresu
 • Zažijú vplyv pozitívneho myslenia na jeho momentálny stav, osobný a profesijný život
 • Precvičia si techniky na rozvoj pozitívneho myslenia

AKO KOMUNIKOVAŤ S KLIENTOM

Cieľom tréningu je priblížiť zásady komunikácie  s klientom a možnosti ich realizácie v práci.

Na tréningu vytvárame motivačné prostredie, uplatňujeme  koučovací prístup  a  zážitkové aktivity.

Čo získajú účastníci počas tréningu:

 • Zručnosti pre vedenie rozhovoru s rôznymi typmi klientov
 • Zásady efektívneho prenosu informácií
 • Zručnosti pre  zvládanie manipulácie zo strany klienta
 • Techniky na zvládanie vlastných emócií – hnevu, strachu a odporu
 • Zručnosti pre vedenie motivačného a hodnotiaceho rozhovoru
 • Spôsoby účinnej  argumentácie

 

                                           Termíny tréningov : upresnia sa podľa záujmu prihlásených účastníkov (počet účastníkov obmedzený)                                                                                             Miesto konania: priestory firmy,  v priestoroch  EDUCENTRA, po dohode s objednávateľom                                                                                     Doba trvania tréningu:

 • od 08:00 – 16:00 s prestávkami na občerstvenie a na obed,
 • dobu trvania je možne upraviť po dohode s objednávateľom. Počet hodín ostáva nemenný.

Počet účastníkov tréningu:

 • skupina: od 3 do 12 účastníkov, cena tréningu 189 eur/účastník
 • VIP Deň pre individuálnych klientov  390 eur/ účastník, ( vzdelávací program pre 1 – 3 účastníkov ), cena tréningu: 349 eur/účastník
 • Objednávka tréningu: https://educentrum.sk/objednavaci-formular/

Objednávací formulár

Referencie

Svidník 2017
Dnes som sa cítila veľmi príjemne. Uvedomila som si, že ako je potrebné citlivo individuálne pristupovať ku klientom a ako je dôležité správne podávať spätnú väzbu. Dozvedela som sa, že v komunikácii  je stále  čo sa učiť, aký som typ a ako preferujem riešenie konfliktov. Zistila som, že hoci je práca s ľuďmi  náročná, je aj  pekná, dáva mi nové skúsenosti a znalosti.Dnes som získal nové poznatky ohľadom sebapoznania,  stresu a pozitívneho myslenia. Uvedomil som si aký vplyv má na mňa stres a ako mu predchádzať. Upratal som si priority v pracovnom živote a porozmýšľal som, čo s tým ďalej. Pomohol mi k tomu pútavý a  profesionálny prístup lektorky M. Šolcovej. Zaujímavé boli pre mňa relaxačné cvičenia, ktoré využijem v osobnom aj profesijnom živote.
Kežmarok 2017
Na dnešnom tréningu bola veľmi príjemná pracovná atmosféra. Uvedomil som si, aké dôležité je vedieť zatriediť si čas. Vo svojom profesijnom a osobnom živote využijem hlavne možnosť lepšie plánovať si prácu a voľný čas a vedieť premyslieť si, čo je súrne a dôležité. Na zatriedenie si úloh podľa priorít  mi veľmi pomohli dnešné aktivity, ktoré som absolvoval.
Humenné  2017
Dnešný celodenný tréning bol úžasný, veľmi dobrá atmosféra, príjemná lektorka a veľa dobrých poznatkov, ktoré som nikdy nepoužívala v osobnom ani pracovnom živote. Dospela som k názoru, že by bolo dobré, aby som sa začala pozerať aj sama na seba, naučila sa zvládať stres a myslieť pozitívne. Ďakujem za príjemne strávený deň a teším sa zajtra do práce.
Žilina 2018
Dnešné školenie prebehlo v pokojnej atmosfére, pri ktorom sme si vymieňali spoločné názory pri plnení pracovných povinností. Pri školení sme sa dozvedeli ako máme jednať s klientom, ako pristupovať k riešeniu ich problémov, prípadnej negatívnej reakcie klienta ku zamestnancom.  Ako sa správať, aby bol klient spokojný. K tomuto poznaniu nám podala výklad pani trénerka, ktorá to vysvetlila jednoducho, spokojne a zrozumiteľne. Tento  tréning mi veľa pomôže pri vybavení klienta.Na dnešnom tréningu bola vďaka pani koučke  M. Šolcovej, výborná atmosféra. V pracovnej oblasti využijem nové poznatky týkajúce sa typov človeka a ako sa správať ku klientom. Pomohlo mi v tom  zistenie, ktoré sú moje   silné a slabé stránky, ako  s nimi pracovať a ako lepšie zvládať svoje emócie Dnes to bolo nad moje očakávanie, napriek dlhšiemu trvaniu, zaujímavá plynulá komunikácia bez nudy. Páčilo sa mi vystupovanie lektorky. Získala som vedomosti, ktoré mi rozšírilo obzor v oblasti práce s klientom, ako to využiť v práci aj v osobnom živote. Niekedy sa treba zamyslieť aj nad sebou a je potrebné hľadať riešenia a byť iniciatívnejší. Splnilo to moje očakávanie. Ďakujem, pekne strávený čas, bolo to skvelé.
Martin  2018
Príjemná, výborná, priateľská atmosféra, zišli sme sa dobrý kolektív. Bolo to poučné pre osobný a pracovný život a pri riešení negatívnych situácií, ktoré život prináša.  Som rada, že vzdelávanie bolo obohatené praktickými ukážkami, zaujímavé boli aj cvičenia a modelové situácie. Lektorka vedela motivovať účastníkov k aktivitám. Veľa vecí pri komunikácií som si neuvedomovala a nepoužívala. Zamyslela som sa po dlhej dobe nad sebou a nad svojím konaním. Bolo to výborné.