Galina Pavlíková

Tréner, konzultant, kouč - zakladateľka centra osobnostného rozvoja Educentrum.sk,
životný kouč , metodik

Vzdelanie

 • Vysokoškolské pedagogické a psychologické vzdelanie
 • Odborné vzdelávanie v koučovaní – „Koučovanie – filozofia spôsobilosť “, akreditované vzdelávanie Slovenskou asociáciou koučov s odborným zameraním na rozvoj všetkých 11 kľúčových kompetencií a etiku koučovania podľa štandárd stanovených ICF, Akadémia koučovania /70hodín. /
 • Kouč: akreditované vzdelávanie MŠ SR vzdelávacieho Power Coaching / 104 hodín /
 • COACH EMPIRE RU – certifikovaný online kurz / 100 hodín /
 • Škola konzultantov pre rodinné vzťahy( RU)–certifikovaný kurz /100 hodín/
 • Lektor: akreditovaný vzdelávací program MŠ SR,  ALKP /100 hodín/

Zameranie

 • Využitie koučovacieho prístupu v práci manažéra a pedagóga
 • Využitie koučovacieho prístupu v metodickej činnosti ( kouč metodik) pri zostavovaní autorských vzdelávacích programov, tréningov, workshopov, autorských hier pre dospelých a detí, quest podujatí
 • Prevencia profesijného, sociálneho a osobnostného vyhorenia
 • Životný koučing ( life coach)
 • Lingvistický koučing pri výučbe ruského jazyka
 • Kouč metodik
 • Konzultant v oblasti medziľudských, rodinných vzťahov

Prax

 • Organizátor, realizátor a metodik projektu EDUCENTRUM
 • Venujem sa individuálnemu a skupinovému koučingu, trénerstvu, konzultáciám a lektorovaniu / 100 + h./
 • Vediem workshopy, semináre, tréningy, master classy , questy, metodické dni / 20 rokov/
 • Ako kouč metodik pomáham koučom, lektorom a trénerom zostavovať svoje  autorské  vzdelávacie programy, autorské hry
 • Metodik a tréner projektu „Koučing ako motivačný nástroj pre školu budúcnosti“
 • Som cudzojazyčný lektor – RJ v jazykovej škole EMPIRE Košice

Mária Šolcová

Poradca, tréner, kouč - Autorka, trénerka a realizátorka projektu Koučing ako motivačný nástroj pre Školu budúcnosti

Vzdelanie

 • Vysokoškolské technické a pedagogické vzdelanie s druhou atestáciou
 • Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky
 • Výchovný poradca v podmienkach školy
 • Koučovanie – filozofia spôsobilosť: odborné vzdelávanie v koučovaní , akreditované vzdelávanie Slovenskou asociáciou koučov s odborným zameraním na rozvoj všetkých 11 kľúčových kompetencií a etiku koučovania podľa štandárd stanovených ICF, Akadémia koučovania / 85 hodín. /
 • Kurz Kouč: akreditované vzdelávanie MŠ SR , Power Coaching / 104 hodín /
 • Koučovanie s naratívnym prístupom, ICF, HQteam / 12 hodín /
 • Kariérne poradenstvo: akreditovaný vzdelávací program MŠ SR,  ALKP /92 hodín/
 • Lektor: akreditovaný vzdelávací program MŠ SR,  ALKP /100 hodín/

Zameranie

 • Využitie koučovacieho prístupu v práci manažéra a pedagóga
 • Využitie koučovacieho prístupu pri príprave a realizácií vzdelávacích programov, tréningov, workshopov, master classov, hier pre dospelých a detí, quest podujatí
 • Prevencia profesijného, sociálneho a osobnostného vyhorenia
 • Poradenstvo a koučing začínajúcim podnikateľom
 • Konzultácie, poradenstvo a koučing uchádzačom o zamestnanie
 • Kariérové poradenstvo a Kariérový koučing pre ľudí hľadajúcich uplatnenie v živote
 • Profesijná príprava študentov rozhodujúcich sa o svojom povolaní

Prax

 • Venujem sa individuálnemu a skupinovému koučingu, trénerstvu, konzultáciám a lektorovaniu 100 + hodín
 • Vediem workshopy, semináre, tréningy, master classy , questy, metodické dni – 21 rokov
 • Organizátorka a realizátorka projektu EDUCENTRUM
 • Ako kouč pomáham  koučom, lektorom, trénerom pri realizácií  vzdelávacích programov
 • Autorka, trénerka a realizátorka projektu Koučing ako motivačný nástroj pre Školu budúcnosti

Máme už za sebou…

0

účasť v projektoch

people
0

Individuálne a skupinové koučovanie

002-conference
0

Workshopy, semináre a tréningy

004-business
0

Spokojných ľudí

Spolupracujeme

Chcete s nami spolupracovať?