KOUČING  

ČO UMOŽŇUJE KOUČING ?

Koučing je to energetická  motivácia, ktorá  pomáha človeku dosiahnuť životné a profesijné ciele. Vo vzdelávaní pre život je to praktická metóda, ktorá umožňuje človeku dosiahnuť reálne ciele a viditeľné výsledky. Pomáha otvoriť svoj vnútorný potenciál, hľadať a nájsť nové nápady a riešenia, samostatne budovať vlastný život na pilieroch svojich záujmov, osobných priorít  a volieb.  https://educentrum.sk/koucing-jemne-nakopnutie/

KTO V EDUCENTRE VEDIE KOUČING?

Koučingové stretnutia vedú Galina Pavlíková a Mária Šolcová – skúsené certifikované koučky. Pod ich vedením zažijete a odhalíte množstvo zaujímavosti, ktoré Vám budú osožné v profesijnom a osobnom živote.https://educentrum.sk/nas-tim/

https://www.facebook.com/educentrumvzdelavanie/?view_public_for=285285672303754

KOUČING JE PRE TÝCH, KTORÍ:

 • majú záujem dosiahnuť vo svojom živote zmeny
 • chcú pracovať na sebe
 • hľadajú riešenia pre  situácie, v ktorých sa ocitli
 • chcú sa  rozvíjať vo svojej kariére
 • chcú využiť svoj potenciál
 • chcú rozvíjať svoje líderské schopnosti
 • chcú dosahovať čo najlepšie výsledky v podnikaní
 • chcú budovať  harmonické vzťahy
 • chcú si udržať rovnováhu medzi osobným životom a prácou

AKO PREBIEHA KOUČING?

Individuálny koučing / bussines, kariérny, life, rodičovský, učiteľský /

 • Individuálny koučing  prebieha formou rozhovoru na individuálnych  konzultáciach  klienta s koučom. Rozsah konzultácií  závisí od požiadaviek  klienta a podľa toho aké ciele si klient stanoví.

Tímový koučing

 • Tímový koučing prebieha formou stretnutia s pracovným  tímom. Dĺžka stretnutia a ich počet závisia  od potrieb tímu.

V ČOM POMÔŽE KOUČING KLIENTOVI?

 • v stanovovaní a dosahovaní cieľov
 • vo videní reality z iného uhla pohľadu
 • v rozvoji dôvery vo vlastné schopnosti
 • zvládať zmeny vo svojom živote
 • nájsť  správne riešenia svojej situácie
 • hľadať motiváciu vo svojom živote
 • nájsť možnosti pre dôležité rozhodnutia
 • posilňovať svoje vodcovstvo
 • prekonávať problémy vo svojom  podnikaní
 • vytvárať partnerské a rovnocenné vzťahy
 • udržiavať svoj život v rovnováhe
 • udržiavať a posilňovať tok lásky v rodine

BUSINESS KOUČING

KARIÉRNY KOUČING

LIFE KOUČING

TÍMOVÝ KOUČING

UČITEĽSKÝ KOUČING

RODIČOVSKÝ KOUČING

BUSSINES KOUČING

BUSINESS  KOUČING

 

Bussines koučing sa  stáva neoddeliteľnou súčasťou  lídra.  Naliehavé každodenné požiadavky ho  často odvádzajú od mnohých dôležitých životných záležitostí, vrátane jeho rozvoja a  jeho úspechu v podnikaní. Napätie v podnikaní ho môže pripraviť o zdravie, tvorivú silu, iniciatívu a pocit spokojnosti. Jeho  schopnosť byť lídrom, rozvíjať sa a sprostredkovať jasnú víziu ostatným v jeho podnikaní sa môže znížiť.

Za týchto podmienok sa môže  kouč a jeho schopnosť poskytovať nestrannú a praktickú podporu podnikateľovi s  pomocou  koučingu   stať  neoceniteľným pomocníkom pri hľadaní rovnováhy, pri hľadaní riešení,  pri  odstraňovaní  problémov v podnikaní a pomôcť  mu napredovať k obchodnému úspechu rýchlejšie a hospodárnejšie ako bez neho.

Aké úlohy možno vyriešiť pomocou business  koučingu ?

 • Založenie nového podniku (vypracovanie podnikateľského plánu, posúdenie potrebných zdrojov, analýza silných a slabých stránok SWOT, slabých stránok, príležitostí, hrozieb)
 • Implementácia nových podnikateľských nápadov, začatie nových projektov
 • Optimalizácia existujúceho podnikania (zvýšenie zisku,  zvýšenie predaja
 • Rozvoj cieľa, vízie a poslania spoločnosti
 • Rozvoj vodcovských schopností medzi top manažérmi
 • Organizácia školení pre špeciálne odborné zručnosti a schopnosti

1 hodina - 60 minút

Cena 130 eur zahrňuje:
Úvodná konzultácia
30 minút
Business koučing – 30 minút

BALÍK BASIC

Zvýhodnený balík

Cena 390 eur zahrňuje:
Business koučing – 3 hodiny
Bonus v hodnote 65 eur:
Úvodná konzultácia
30 minút

BALÍK STANDARD

Zvýhodnený balík

Cena 585 eur zahrňuje:
Úvodná konzultácia
30 minút
Business koučing – 4 hodiny
Bonus v hodnote 130 eur:
Business koučing – 1 hodina
Najpredávanejší

BALÍK PRÉMIUM

Zvýhodnený balík

Cena 780 eur zahrňuje:
Business koučing – 6 hodín
Bonus v hodnote 195 eur:
Úvodná konzultácia
30 minút
Business koučing – 1 hodina

KARIÉRNY KOUČING

KARIÉRNY  KOUČING

 

Kariérny koučing je najúčinnejším nástrojom pri  dosahovaní úspechu a budovaní kariéry a   navyše poskytne klientovi príležitosť získať odbornú podporu od osoby, ktorej sa podarilo uspieť a ktorá je pripravená mu pomôcť dosiahnuť profesionálny rast.

Kariérny koučing je pre klienta, ktorý chce:

 • pracovať v práci, ktorá prináša potešenie a je tiež vysoko platená
 • naplno využiť svoj potenciál
 • správne zostaviť úlohy, ktoré potrebuje vyriešiť
 • zbaviť sa vnútorných bariér, ktoré mu bránia stať sa skutočne úspešným človekom

Na stretnutiach s kariérnym koučom si klient:

 • bude môcť sám určiť, ako najlepšie uplatní svoje vedomosti, zručnosti a skúsenosti
 • identifikuje tie oblasti rozvoja, ktoré budú pre neho najsľubnejšie
 • bude  vedieť vedome identifikovať svoje silné a slabé stránky
 • bude  vedieť vedome identifikovať vnútorné skryté príležitosti
 • sám môže jasne určiť, ako by sa mala jeho kariéra rozvíjať v priebehu nasledujúcich rokov

Úspech kariérneho koučingu je  založený na budovaní  kariérnych cieľov.  Táto stratégia  plánovania kariéry  umožňuje správne zostaviť úlohy, ktoré potrebuje klient vyriešiť.

1 hodina - 60 minút

Cena 80 eur zahrňuje:
Úvodná konzultácia
30 minút
Kariérny koučing – 30 minút

BALÍK BASIC

Zvýhodnený balík

Cena 240 eur zahrňuje:
Kariérny koučing – 3 hodiny
Bonus v hodnote 40 eur:
Úvodná konzultácia
30 minút

BALÍK STANDARD

Zvýhodnený balík

Cena 360 eur zahrňuje:
Úvodná konzultácia
30 minút
Kariérny koučing – 4 hodiny
Bonus v hodnote 80 eur:
Kariérny koučing – 1 hodina
Najpredávanejší

BALÍK PRÉMIUM

Zvýhodnený balík

Cena 480 eur zahrňuje:
Kariérny koučing – 6 hodín
Bonus v hodnote 120 eur:
Úvodná konzultácia
30 minút
Kariérny koučing – 1 hodina

TÍMOVÝ KOUČING

TÍMOVÝ  KOUČING

 

Tímový koučing je skupinový pracovný formát, ktorý  umožňuje aktivovať potenciál každého zamestnanca a tímu ako celku, aby sa dosiahli spoločné ciele.Tím a kouč pracujú výlučne na cieľoch, ktoré si účastníci stanovili ako tím. Členovia tímu sami rozhodnú, ktoré úlohy plánujú vyriešiť a  vyberú spôsoby, ako tieto problémy vyriešia.

Medzi typické výsledky, ktoré tímy zvyčajne dostanú v dôsledku tímového koučovania, patria:

 • vznik spoločnej vízie, ktorá motivuje zamestnancov k produktívnej práci
 • identifikácia spoločných hodnôt pre celý tím
 • zlepšenie spokojnosti s prácou a zlepšenie tímových vzťahov
 • znižovanie konfliktov v tíme a vytváranie vzájomných dohôd
 • vypracovanie stratégie a plánu na dosiahnutie cieľov
 • príprava podrobných úloh s lehotami a zodpovednosťami
 • zlepšenie celkovej efektívnosti tímu
 • zvýšenie zapojenia zamestnancov a zlepšenie kvality komunikácie
 • vytváranie nových nápadov a prístupov v oblastiach potrebných v zavádzaní nových projektov

ZÁKLADNÝ BALÍK

V cene  750 eur  zahrňuje:
úvodná konzultácia
s klientom 1 hodina
vypracovanie návrhu
vedenie tímového koučingu
1x  /do 15 osôb/  4 hodiny
vyhodnotenie výsledkov
1 hodina

BALÍK BASIC

Zvýhodnený balík

V cene 1250 eur zahrňuje:
vypracovanie návrhu
vedenie tímového koučingu
2x  / do 15 osôb / 8 hodín
vyhodnotenie výsledkov
2 hodiny
Bonus  v hodnote 250 eur:
úvodná konzultácia
s klientom 2 hodiny

BALÍK STANDARD

Zvýhodnený balík

V cene 1875 eur zahrňuje
vypracovanie návrhu
vedenie tímového koučingu
3x /do 15 osôb/ 12 hodín
vyhodnotenie výsledkov
3 hodiny
Bonus  v hodnote 375 eur:
úvodná konzultácia
s klientom 3 hodiny
Najpredávanejší

BALÍK PRÉMIUM

Zvýhodnený balík

V cene 2500 eur zahrňuje:
vypracovanie návrhu
vedenie tímového koučingu
4x /do 15 osôb/ 16 hodín
vyhodnotenie výsledkov
4 hodiny
Bonus  v hodnote 500 eur:
úvodná konzultácia
s klientom 4 hodiny

LIFE KOUČING

LIFE  KOUČING

 

Life  koučing je smer koučingu, ktorý poskytuje klientovi dosiahnutie jeho osobných cieľov, riešenie každodenných problémov a vytváranie atmosféry harmónie v živote.   Kouč pomáha človeku dosiahnuť cieľ pomocou potenciálnych a osobných zdrojov klienta. Dôležité je, aby klient bol pripravený prevziať zodpovednosť za zmeny vo svojom živote a pracovať na dosiahnutí cieľa.

Zoznam situácií, v ktorých by sa mal klient obrátiť na kouča:

 • strata cieľov v živote
 •  nedostatok pocitu radosti, spokojnosti, šťastia
 • kríza  v rodine, v profesijnej činnosti, vo financiách
 • monotónnosť každodenného života
 • túžba zvýšiť svoju osobnú efektivitu
 • neustále prežívanie  stresu
 • problémové situácie osobnej povahy v tíme alebo so šéfom
 • ťažkosti s komunikáciou s ostatnými ľuďmi
 • nedostatok vyhliadok na súčasnom mieste v zamestnaní

Aby klient dosiahol požadovaný výsledok, musí konať medzi jednotlivými stretnutiami. Koučovanie je spoločnou prácou kouča a klienta, kde kouč motivuje klienta, pomôže mu zamerať sa na cieľ, podporuje ho v časoch ťažkosti pri dosahovaní cieľa a pomáha mu rozvíjať sa.

(osobný alebo skype koučing)

VARIANT A

Cena 225 eur zahŕňa:

Úvodné stretnutie
30 minút / 30 eur
Life  koučing – 3 hodiny
Bonus v hodnote 25 eur:
E-book  „Denník  Vášho úspechu“

VARIANT C

Cena 675 zahŕňa:
Úvodné stretnutie
30 minút / 30 eur
Life  koučing – 9 hodín
Bonus v hodnote 140 eur:
E-book  „Denník  Vášho úspechu“
Konzultácia medzi
stretnutiami 2 x 15 minút
Cvičenia na sebamotiváciu
2 x 30 minút s možnosťou precvičiť

VARIANT B

Cena 375 zahŕňa:
Úvodné stretnutie
30 minút / 30 eur
Life  koučing – 5 hodín
Bonus v hodnote 55 eur:
E-book  „Denník  Vášho úspechu“
Konzultácia
Ako pracovať s Denníkom   30 minút

VARIANT D

Cena 900 zahŕňa:
Úvodné stretnutie
30 minút / 30 eur
Life  koučing – 12 hodín
Bonus v hodnote 255 eur:
E-book  „Denník  Vášho úspechu“
Konzultácia medzi stretnutiami 5 x 15 minút
Cvičenia na sebamotiváciu
2 x 30 minút s možnosťou precvičenia
Cvičenie na sebahodnotenie
1 x 30 minút s možnosťou precvičenia

RODIČOVSKÝ KOUČING

RODIČOVSKÝ  KOUČING

 

Ak požiadate kouča o pomoc vo výchove svojich detí, spoznáte koučing ako efektívny smer rozvoja a výchovy detí v rodine.
• dozviete sa, ako čo najlepšie vyjednávať a podporovať dieťa  v rôznych vekových úrovniach života (do 7 rokov, 7-14 rokov, 15-21 rokov)

Rodičovský koučing je pre tých rodičov,  ktorí chcú:

 • počúvať svoje dieťa tak, aby si budovali s ním harmonický vzťah
 • pomôcť dieťaťu učiť sa a robiť ďalšie tvorivé a efektívne aktivity
 • vytvoriť ešte väčšiu dôveru a porozumenie vo vzťahoch so svojím dieťaťom a rodinou
 • posilniť motiváciu dieťaťa učiť sa
 • dosiahnuť, aby dieťa cítilo ich lásku a pozornosť
 • vedieť čo a ako  povedať, aby dieťa im rozumelo už od prvého slova

Koučovanie dáva rodičom:

 • príležitosť naučiť navzájom sa počúvať s  deťmi,
 • odhaľovať seba samého a tak udržiavať a posilňovať tok lásky v rodine.

V prípade obmedzeného času, keď rodičia tvrdo pracujú,  môžu pri koučingu  rýchlo nájsť  riešenia a odpovede na svoje otázky a problémy. To budú individuálne riešenia pre každú ich situáciu,  bez straty času a peňazí hľadaním vedomostí v tonách kníh o rodičovstve všeobecne.

 

1 hodina - 60 minút

Cena 80 eur zahrňuje:
Úvodná konzultácia
30 minút
Rodičovský koučing – 30 minút

BALÍK BASIC

Zvýhodnený balík

Cena 240 eur zahrňuje:
Rodičovský koučing
3 hodiny
Bonus v hodnote 40 eur:
Úvodná konzultácia
30 minút

BALÍK STANDARD

Zvýhodnený balík

Cena 360 eur zahrňuje:
Úvodná konzultácia
30 minút
Rodičovský koučing
4 hodiny
Bonus v hodnote 80 eur:
Rodičovský koučing
1 hodina
Najpredávanejší

BALÍK PRÉMIUM

Zvýhodnený balík

Cena 480 eur zahrňuje:
Rodičovský koučing
6 hodín
Bonus v hodnote 120 eur:
Úvodná konzultácia
30 minút
Rodičovský koučing
1 hodina

UČITEĽSKÝ KOUČING

UČITEĽSKÝ  KOUČING

 

Koučovanie je  proces, ktorý  učiteľovi pomôže  nájsť vlastné riešenia a  spoliehať sa na svoje intuitívne schopnosti uspieť. Je vždy nasmerovaný do budúcnosti, aby našiel najlepšie riešenie. V minulosti  učiteľ nachádza  pozitívne skúsenosti tak, aby ich využil  na vybudovanie lepšej budúcnosti.

„Koučing pre učiteľov“ je pre učiteľa, ktorý:

 • má pocit, že uviazol a nevie sa pohnúť
 • chce zefektívniť komunikáciu so žiakmi a rodičmi
 • hľadá najlepšie vyučovacie stratégie
 • chce udržať rovnováhu medzi osobným životom a prácou
 • chce nájsť zdroje sebamotivácie
 • chce nájsť vždy najlepšie riešenie v konfliktných situáciách
 • hľadá spôsoby zvládania a riešenia námietok z rôznych strán
 • chce zostať vo svojej práci dostatočne slobodným a flexibilným
 • hľadá najúčinnejšie  metódy  pre úspešnú prácu

Koučovanie pomôže učiteľovi  v jeho ďalšom raste v profesijnom a osobnom živote.

1 hodina - 60 minút

Cena 80 eur zahrňuje:
Úvodná konzultácia
30 minút
Učiteľský koučing
30 minút

BALÍK BASIC

Zvýhodnený balík

Cena 240 eur zahrňuje:
Učiteľský koučing
3 hodiny
Bonus v hodnote 40 eur:
Úvodná konzultácia
30 minút

BALÍK STANDARD

Zvýhodnený balík

Cena 360 eur zahrňuje:
Úvodná konzultácia
30 minút
Učiteľský koučing
4 hodiny
Bonus v hodnote 80 eur:
Učiteľský koučing
1 hodina
Najpredávanejší

BALÍK PRÉMIUM

Zvýhodnený balík

Cena 480 eur zahrňuje:
Učiteľský koučing
6 hodín
Bonus v hodnote 120 eur:
Úvodná konzultácia
30 minút
Učiteľský koučing
1 hodina

Objednávky: https://educentrum.sk/objednavaci-formular/