KOUČING  

ČO UMOŽŇUJE KOUČING ?

Koučing je to energetická  motivácia, ktorá  pomáha človeku dosiahnuť životné a profesijné ciele. Vo vzdelávaní pre život je to praktická metóda, ktorá umožňuje človeku dosiahnuť reálne ciele a viditeľné výsledky. Pomáha otvoriť svoj vnútorný potenciál, hľadať a nájsť nové nápady a riešenia, samostatne budovať vlastný život na pilieroch svojich záujmov, osobných priorít  a volieb.  https://educentrum.sk/koucing-jemne-nakopnutie/

KTO V EDUCENTRE VEDIE KOUČING?

Koučingové stretnutia vedú Galina Pavlíková a Mária Šolcová – skúsené certifikované koučky. Pod ich vedením zažijete a odhalíte množstvo zaujímavosti, ktoré Vám budú osožné v profesijnom a osobnom živote.https://educentrum.sk/nas-tim/

https://www.facebook.com/educentrumvzdelavanie/?view_public_for=285285672303754

KOUČING JE PRE TÝCH, KTORÍ:

 • majú záujem dosiahnuť vo svojom živote zmeny
 • chcú pracovať na sebe
 • hľadajú riešenia pre  situácie, v ktorých sa ocitli
 • chcú sa  rozvíjať vo svojej kariére
 • chcú využiť svoj potenciál
 • chcú rozvíjať svoje líderské schopnosti
 • chcú dosahovať čo najlepšie výsledky v podnikaní
 • chcú budovať  harmonické vzťahy
 • chcú si udržať rovnováhu medzi osobným životom a prácou

AKO PREBIEHA KOUČING?

Individuálny koučing / bussines, kariérny, life, rodičovský, učiteľský /

 • Individuálny koučing  prebieha formou rozhovoru na individuálnych  konzultáciach  klienta s koučom. Rozsah konzultácií  závisí od požiadaviek  klienta a podľa toho aké ciele si klient stanoví.

Tímový koučing

 • Tímový koučing prebieha formou stretnutia s pracovným  tímom. Dĺžka stretnutia a ich počet závisia  od potrieb tímu.

V ČOM POMÔŽE KOUČING KLIENTOVI?

 • v stanovovaní a dosahovaní cieľov
 • vo videní reality z iného uhla pohľadu
 • v rozvoji dôvery vo vlastné schopnosti
 • zvládať zmeny vo svojom živote
 • nájsť  správne riešenia svojej situácie
 • hľadať motiváciu vo svojom živote
 • nájsť možnosti pre dôležité rozhodnutia
 • posilňovať svoje vodcovstvo
 • prekonávať problémy vo svojom  podnikaní
 • vytvárať partnerské a rovnocenné vzťahy
 • udržiavať svoj život v rovnováhe
 • udržiavať a posilňovať tok lásky v rodine

BUSSINES KOUČING

BUSINESS  KOUČING

 

Bussines koučing sa  stáva neoddeliteľnou súčasťou  lídra.  Naliehavé každodenné požiadavky ho  často odvádzajú od mnohých dôležitých životných záležitostí, vrátane jeho rozvoja a  jeho úspechu v podnikaní. Napätie v podnikaní ho môže pripraviť o zdravie, tvorivú silu, iniciatívu a pocit spokojnosti. Jeho  schopnosť byť lídrom, rozvíjať sa a sprostredkovať jasnú víziu ostatným v jeho podnikaní sa môže znížiť.

Za týchto podmienok sa môže  kouč a jeho schopnosť poskytovať nestrannú a praktickú podporu podnikateľovi s  pomocou  koučingu   stať  neoceniteľným pomocníkom pri hľadaní rovnováhy, pri hľadaní riešení,  pri  odstraňovaní  problémov v podnikaní a pomôcť  mu napredovať k obchodnému úspechu rýchlejšie a hospodárnejšie ako bez neho.

Aké úlohy možno vyriešiť pomocou business  koučingu ?

 • Založenie nového podniku (vypracovanie podnikateľského plánu, posúdenie potrebných zdrojov, analýza silných a slabých stránok SWOT, slabých stránok, príležitostí, hrozieb)
 • Implementácia nových podnikateľských nápadov, začatie nových projektov
 • Optimalizácia existujúceho podnikania (zvýšenie zisku,  zvýšenie predaja
 • Rozvoj cieľa, vízie a poslania spoločnosti
 • Rozvoj vodcovských schopností medzi top manažérmi
 • Organizácia školení pre špeciálne odborné zručnosti a schopnosti

ÚVODNÝ BALÍK hodina - 60 minút

Cena 130 eur zahrňuje:
Úvodná konzultácia
30 minút
Business koučing – 30 minút

BALÍK BASIC

Zvýhodnený balík

Cena 390 eur zahrňuje:
Business koučing – 3 hodiny
Bonus v hodnote 65 eur:
Úvodná konzultácia
30 minút

BALÍK STANDARD

Zvýhodnený balík

Cena 520 eur zahrňuje:
Úvodná konzultácia
30 minút
Business koučing – 4 hodiny
Bonus v hodnote 195 eur:
Business koučing – 1 hodina
Najpredávanejší

BALÍK PRÉMIUM

Zvýhodnený balík

Cena 780 eur zahrňuje:
Business koučing – 6 hodín
Bonus v hodnote 320 eur:
Úvodná konzultácia
30 minút
Business koučing – 2 hodiny

Objednávací formulár

KARIÉRNY KOUČING

KARIÉRNY  KOUČING

 

Kariérny koučing je najúčinnejším nástrojom pri  dosahovaní úspechu a budovaní kariéry a   navyše poskytne klientovi príležitosť získať odbornú podporu od osoby, ktorej sa podarilo uspieť a ktorá je pripravená mu pomôcť dosiahnuť profesionálny rast.

Kariérny koučing je pre klienta, ktorý chce:

 • pracovať v práci, ktorá prináša potešenie a je tiež vysoko platená
 • naplno využiť svoj potenciál
 • správne zostaviť úlohy, ktoré potrebuje vyriešiť
 • zbaviť sa vnútorných bariér, ktoré mu bránia stať sa skutočne úspešným človekom

Na stretnutiach s kariérnym koučom si klient:

 • bude môcť sám určiť, ako najlepšie uplatní svoje vedomosti, zručnosti a skúsenosti
 • identifikuje tie oblasti rozvoja, ktoré budú pre neho najsľubnejšie
 • bude  vedieť vedome identifikovať svoje silné a slabé stránky
 • bude  vedieť vedome identifikovať vnútorné skryté príležitosti
 • sám môže jasne určiť, ako by sa mala jeho kariéra rozvíjať v priebehu nasledujúcich rokov

Úspech kariérneho koučingu je  založený na budovaní  kariérnych cieľov.  Táto stratégia  plánovania kariéry  umožňuje správne zostaviť úlohy, ktoré potrebuje klient vyriešiť.

ÚVODNÝ BALÍK hodina - 60 minút

Cena 90 eur zahrňuje:
Úvodná konzultácia
30 minút
Kariérny koučing – 30 minút

BALÍK BASIC

Zvýhodnený balík

Cena 270 eur zahrňuje:
Kariérny koučing – 3 hodiny
Bonus v hodnote 45 eur:
Úvodná konzultácia
30 minút

BALÍK STANDARD

Zvýhodnený balík

Cena 360 eur zahrňuje:
Kariérny koučing – 4 hodiny
Bonus v hodnote 135 eur       Úvodná konzultácia
30 minút
Kariérny koučing – 1 hodina
Najpredávanejší

BALÍK PRÉMIUM

Zvýhodnený balík

Cena 540 eur zahrňuje:
Kariérny koučing – 6 hodín
Bonus v hodnote 225 eur:
Úvodná konzultácia
30 minút
Kariérny koučing – 2 hodiny

Objednávací formulár

TÍMOVÝ KOUČING

TÍMOVÝ  KOUČING

 

Tímový koučing je skupinový pracovný formát, ktorý  umožňuje aktivovať potenciál každého zamestnanca a tímu ako celku, aby sa dosiahli spoločné ciele.Tím a kouč pracujú výlučne na cieľoch, ktoré si účastníci stanovili ako tím. Členovia tímu sami rozhodnú, ktoré úlohy plánujú vyriešiť a  vyberú spôsoby, ako tieto problémy vyriešia.

Medzi typické výsledky, ktoré tímy zvyčajne dostanú v dôsledku tímového koučovania, patria:

 • vznik spoločnej vízie, ktorá motivuje zamestnancov k produktívnej práci
 • identifikácia spoločných hodnôt pre celý tím
 • zlepšenie spokojnosti s prácou a zlepšenie tímových vzťahov
 • znižovanie konfliktov v tíme a vytváranie vzájomných dohôd
 • vypracovanie stratégie a plánu na dosiahnutie cieľov
 • príprava podrobných úloh s lehotami a zodpovednosťami
 • zlepšenie celkovej efektívnosti tímu
 • zvýšenie zapojenia zamestnancov a zlepšenie kvality komunikácie
 • vytváranie nových nápadov a prístupov v oblastiach potrebných v zavádzaní nových projektov

ÚVODNÝ BALÍK

Cena  310  eur  zahrňuje:
úvodná konzultácia
s klientom 1 hodina
vypracovanie návrhu
vedenie tímového koučingu
1x  /do 15 osôb/  1 hodina
vyhodnotenie výsledkov
1 hodina

ZÁKLADNÝ BALÍK

V cene  750 eur  zahrňuje:
úvodná konzultácia
s klientom 1 hodina
vypracovanie návrhu
vedenie tímového koučingu
1x  /do 15 osôb/  4 hodiny
vyhodnotenie výsledkov
1 hodina

BALÍK BASIC

Zvýhodnený balík

V cene 1250 eur zahrňuje:
vypracovanie návrhu
vedenie tímového koučingu
2x  / do 15 osôb / 8 hodín
vyhodnotenie výsledkov
2 hodiny
Bonus  v hodnote 250 eur:
úvodná konzultácia
s klientom 2 hodiny

BALÍK STANDARD

Zvýhodnený balík

V cene 1875 eur zahrňuje
vypracovanie návrhu
vedenie tímového koučingu
3x /do 15 osôb/ 12 hodín
vyhodnotenie výsledkov
3 hodiny
Bonus  v hodnote 375 eur:
úvodná konzultácia
s klientom 3 hodiny
Najpredávanejší

BALÍK PRÉMIUM

Zvýhodnený balík

V cene 2500 eur zahrňuje:
vypracovanie návrhu
vedenie tímového koučingu
4x /do 15 osôb/ 16 hodín
vyhodnotenie výsledkov
4 hodiny
Bonus  v hodnote 500 eur:
úvodná konzultácia
s klientom 4 hodiny

Objednávací formulár

LIFE KOUČING

LIFE  KOUČING

 

Life  koučing je smer koučingu, ktorý poskytuje klientovi dosiahnutie jeho osobných cieľov, riešenie každodenných problémov a vytváranie atmosféry harmónie v živote.   Kouč pomáha človeku dosiahnuť cieľ pomocou potenciálnych a osobných zdrojov klienta. Dôležité je, aby klient bol pripravený prevziať zodpovednosť za zmeny vo svojom živote a pracovať na dosiahnutí cieľa.

Zoznam situácií, v ktorých by sa mal klient obrátiť na kouča:

 • strata cieľov v živote
 •  nedostatok pocitu radosti, spokojnosti, šťastia
 • kríza  v rodine, v profesijnej činnosti, vo financiách
 • monotónnosť každodenného života
 • túžba zvýšiť svoju osobnú efektivitu
 • neustále prežívanie  stresu
 • problémové situácie osobnej povahy v tíme alebo so šéfom
 • ťažkosti s komunikáciou s ostatnými ľuďmi
 • nedostatok vyhliadok na súčasnom mieste v zamestnaní

Aby klient dosiahol požadovaný výsledok, musí konať medzi jednotlivými stretnutiami. Koučovanie je spoločnou prácou kouča a klienta, kde kouč motivuje klienta, pomôže mu zamerať sa na cieľ, podporuje ho v časoch ťažkosti pri dosahovaní cieľa a pomáha mu rozvíjať sa.

(osobný alebo skype koučing)

ZÁKLADNÝ VARIANT

Cena 90 eur zahŕňa:

Life  koučing – 1 hodina

VARIANT A

Cena 270 eur zahŕňa:

Úvodné stretnutie
30 minút / 45 eur-bonus
Life  koučing – 3 hodin    Bonus v hodnote 70 eur
       E-book  „Denník  Vášho úspechu“-25 eur – bonus

VARIANT C

Cena 810 zahŕňa:
Úvodné stretnutie
30 minút / 45 eur-bonus
Life  koučing – 9 hodín
E-book  „Denník  Vášho úspechu“-25 eur-bonus
Konzultácia medzi stretnutiami
2 x 15 minút – 45 eur-bonus
Cvičenia na sebamotiváciu
2 x 30 minút s možnosťou precvičiť-90 eur-bonus
Bonus v hodnote 205 eur

VARIANT B

Cena 450 zahŕňa:
Úvodné stretnutie
30 minút / 45 eur-bonus
Life  koučing – 5 hodín
E-book  „Denník  Vášho úspechu“-25 eur-bonus
Cvičenie: Ako pracovať s Denníkom   30 minút – 30 eur-bonus
Bonus v hodnote 100 eur

VARIANT D

Cena 1080 zahŕňa:
Úvodné stretnutie
30 minút / 45-bonus eur
Life  koučing – 12 hodín
Bonus v hodnote 317 eur:
E-book  „Denník  Vášho úspechu“-25 eur-bonus
Konzultácia medzi stretnutiami 5 x 15 minút-112 – bonus
Cvičenia na sebamotiváciu
2 x 30 minút s možnosťou precvičenia-90eur-bonus
Cvičenie na sebahodnotenie
1 x 30 minút s možnosťou precvičenia-45 eur-bonus

Objednávací formulár

RODIČOVSKÝ KOUČING

RODIČOVSKÝ  KOUČING

 

Ak požiadate kouča o pomoc vo výchove svojich detí, spoznáte koučing ako efektívny smer rozvoja a výchovy detí v rodine.
• dozviete sa, ako čo najlepšie vyjednávať a podporovať dieťa  v rôznych vekových úrovniach života (do 7 rokov, 7-14 rokov, 14-21 rokov)

Rodičovský koučing je pre tých rodičov,  ktorí chcú:

 • počúvať svoje dieťa tak, aby si budovali s ním harmonický vzťah
 • pomôcť dieťaťu učiť sa a robiť ďalšie tvorivé a efektívne aktivity
 • vytvoriť ešte väčšiu dôveru a porozumenie vo vzťahoch so svojím dieťaťom a rodinou
 • posilniť motiváciu dieťaťa učiť sa
 • dosiahnuť, aby dieťa cítilo ich lásku a pozornosť
 • vedieť, čo a ako  povedať, aby dieťa im rozumelo už od prvého slova

Koučovanie dáva rodičom:

 • príležitosť naučiť navzájom sa počúvať s  deťmi,
 • odhaľovať seba samého a tak udržiavať a posilňovať tok lásky v rodine.

V prípade obmedzeného času, keď rodičia tvrdo pracujú,  môžu pri koučingu  rýchlo nájsť  riešenia a odpovede na svoje otázky a problémy. Budú to  individuálne riešenia pre každú ich situáciu,  bez straty času a peňazí hľadaním vedomostí v tonách kníh o rodičovstve všeobecne.

 

ÚVODNÝ BALÍK hodina - 60 minút

Cena 80 eur zahrňuje:
Úvodná konzultácia
30 minút
Rodičovský koučing – 30 minút

BALÍK BASIC

Zvýhodnený balík

Cena 240 eur zahrňuje:
Rodičovský koučing
3 hodiny
Bonus v hodnote 40 eur:
Úvodná konzultácia
30 minút

BALÍK STANDARD

Zvýhodnený balík

Cena 320 eur zahrňuje:
Úvodná konzultácia
30 minút
Rodičovský koučing
4 hodiny
Bonus v hodnote 120 eur:
Rodičovský koučing
1 hodina
Najpredávanejší

BALÍK PRÉMIUM

Zvýhodnený balík

Cena 480 eur zahrňuje:
Rodičovský koučing
6 hodín
Bonus v hodnote 200 eur:
Úvodná konzultácia
30 minút
Rodičovský koučing
2 hodiny

Objednávací formulár

UČITEĽSKÝ KOUČING

UČITEĽSKÝ  KOUČING

 

Koučovanie je  proces, ktorý  učiteľovi pomôže  nájsť vlastné riešenia a  spoliehať sa na svoje intuitívne schopnosti uspieť. Je vždy nasmerovaný do budúcnosti, aby našiel najlepšie riešenie. V minulosti  učiteľ nachádza  pozitívne skúsenosti tak, aby ich využil  na vybudovanie lepšej budúcnosti.

„Koučing pre učiteľov“ je pre učiteľa, ktorý:

 • má pocit, že uviazol a nevie sa pohnúť
 • chce zefektívniť komunikáciu so žiakmi a rodičmi
 • hľadá najlepšie vyučovacie stratégie
 • chce udržať rovnováhu medzi osobným životom a prácou
 • chce nájsť zdroje sebamotivácie
 • chce nájsť vždy najlepšie riešenie v konfliktných situáciách
 • hľadá spôsoby zvládania a riešenia námietok z rôznych strán
 • chce zostať vo svojej práci dostatočne slobodným a flexibilným
 • hľadá najúčinnejšie  metódy  pre úspešnú prácu

Koučovanie pomôže učiteľovi  v jeho ďalšom raste v profesijnom a osobnom živote.

ÚVODNÝ BALÍK hodina - 60 minút

Cena 80 eur zahrňuje:
Úvodná konzultácia
30 minút
Učiteľský koučing
30 minút

BALÍK BASIC

Zvýhodnený balík

Cena 240 eur zahrňuje:
Učiteľský koučing
3 hodiny
Bonus v hodnote 40 eur:
Úvodná konzultácia
30 minút

BALÍK STANDARD

Zvýhodnený balík

Cena 320 eur zahrňuje:
Úvodná konzultácia
30 minút
Učiteľský koučing
4 hodiny
Bonus v hodnote 120 eur:
Učiteľský koučing
1 hodina
Najpredávanejší

BALÍK PRÉMIUM

Zvýhodnený balík

Cena 480 eur zahrňuje:
Učiteľský koučing
6 hodín
Bonus v hodnote 200 eur:
Úvodná konzultácia
30 minút
Učiteľský koučing
2 hodiny

Objednávací formulár