Tréningy pre školský manažment

  Tréningy sú spracované  v zmysle  Zákona č. 138/2019 Z.z., Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a určené  pedagogickým a odborným zamestnancom MŠ, ZŠ a SŠ, ktorých  cieľom v ich profesijnom rozvoji je:

 • prehlbovanie, zdokonaľovanie a rozširovanie si profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti
 • získanie nových vedomosti a zručnosti, ktoré prispejú k zdokonaľovaniu výkonu ich profesie učiteľa a skvalitňovaniu výsledkov učenia žiakov
 • zameranie sa na  predchádzanie a zvládanie agresivity, sebapoznanie a riešenie konfliktov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Tréningy vedú skúsené   trénerky, lektorky a certifikované koučky  Ing.Mária Šolcová a Galina Pavlíková:
  • koučovacím prístupom
  • s dôrazom na individuálny prístup
  • s cieľom rozvíjania sociálno-komunikačných a motivačných zručností pedagogických a odborných zamestnancov

Tréningy realizované v Educentre alebo online

Téma: Ako vypracovať plán osobného profesijného rozvoja

Profesijná kompetencia: Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj.  Stotožniť sa s profesijnou rolou a školou

Účastníci počas tréningu:

 • získajú nástroj na posúdenie svojich kompetencií
 • zistia, kde sa na kariérnej dráhe nachádzajú dnes
 • identifikujú si svoje vzdelávacie potreby, priority a motívy
 • získajú techniku na stanovenie si cieľov
 • naplánujú si úlohy a činnosti na realizáciu stanovených cieľov
 • posúdia svoje osobné ciele s cieľmi školy

Termín: 3.1.2022

Miesto konania: platforma Zoom

Pri prihlásení sa a rezervácii si miesta na tréningu do 15. 12. 2021, cena tréningu je 189 eur 169 eur. Od 16.12.2021 cena tréningu pre jedného účastníka je 189 eur. Max.počet účastníkov: 8

Téma: Zvládanie stresu a prevencia vyhorenia

Profesijná kompetencia: Plánovať a realizovať svoj profesijný rast a sebarozvoj.

Počas tréningu  účastníci:

 • zistia ako prežívajú stres alebo úroveň svojho vyhorenia
 • získajú nástroje na prevenciu proti stresu alebo vyhoreniu na individuálnej úrovni
 • získajú nástroje na zvládanie a riešenie konfliktov
 • získajú nástroje k sebapoznaniu a zvýšeniu motivácie v profesijnej sfére a v osobnom živote

Termín: 4.1.2022

Miesto konania: platforma Zoom

Pri prihlásení sa a rezervácii si miesta na tréningu do 15. 12. 2021, cena tréningu je 189 eur 169 eur. Od 16.12.2021 cena tréningu pre jedného účastníka je 189 eur. Max.počet účastníkov:  8

Poplatok za jeden tréning 189 €/ účastník zahŕňa:
vzdelávacie aktivity
praktické cvičenia
pracovný materiál
pitný režim
kávové občerstvenie

Trvanie jedného tréningu: 1 deň / 6 hodín
Miesto konania: Educentrum, Južná trieda 2/A Košice alebo online
Maximálny počet účastníkov: 8
zľava 5% z ceny tréningu na osobu pri prihlásení sa najmenej dvoch účastníkov z jednej školy
zľava 10% z ceny tréningov pre PZ a OZ pri objednaní tréningu manažérom školy, ktorý sa zúčastnil tréningu pre manažérov školy

Bonus pre účastníka tréningu:
koučingový rozhovor v trvaní 30 minút, ktorý Vám pomôže zodpovedať na otázky a nájsť na nich riešenie pre situácie, ktoré v tomto čase riešite

Prihláška: https://goo.gl/forms/iuavPoC4BkoWZzKm2

Tréningy realizované v rekreačnom zariadení

Téma: Inovatívne nástroje manažmentu školy pre vyššiu motiváciu jednotlivcov a tímu

 Termín: február 2022

Počas  tréningu  účastníci:

 • precvičia si komunikačné zručnosti pre zlepšenie vzťahov s kolegami, rodičmi, žiakmi  a inštitúciami
 • nadobudnú zručnosti vo vedení motivačného rozhovoru so zamestnancami
 • nadobudnú nástroje pre zlepšenie klímy školy
 • získajú techniky pre riešenie konfliktných situácii
 • oboznámia sa so zásadami podávania spätnej väzby pri hodnotiacich rozhovoroch
 • oboznámia sa s účelom, typmi a cieľom teambuilding dňa

Pri prihlásení sa a rezervácii si miesta na tréningu do 31. 12. 2021, zľava z ceny tréningu 10%.  Max. počet účastníkov: 10

Téma: Ako zorganizovať a realizovať teambuilding deň pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl

Termín: máj 2022

Počas tréningu účastníci:

 • oboznámia sa s účelom, typmi a cieľom teambuilding dňa
 • získajú techniky podporujúce generovanie nápadov
 • precvičia si techniky vyhodnocovania nápadov
 • získajú návod na realizáciu teambuilding dňa pre svojich zamestnancov
 • zažijú teambuilding aktivity a rozvojové hry

 

 

Pri prihlásení sa a rezervácii si miesta na tréningu do 31. 1. 2022, zľava z ceny tréningu 10%. Max. počet účastníkov: 10

Miesto konania: rekreačné zariadenie Hotel Čingov Slovenský raj
Maximálny počet účastníkov: 10

Balík STANDART 16 hodín zahŕňa:

• vzdelávacie aktivity
• praktické cvičenia
•pracovný a študijný materiál
•sprevádzanie účastníka po tréningu
3 x koučingový rozhovor v trvaní 60 minút / 1 účastník
3 x kariérne poradenstvo v trvaní 60 minút / 1 účastník
ubytovanie s raňajkami v dvojposteľovej izbe
neobmedzený vstup do relaxačného bazéna s teplotou 31°C
pitný režim počas tréningu

zľava 5% z ceny tohto tréningu na osobu pri prihlásení sa najmenej dvoch účastníkov z jednej školy
zľava 10% z ceny tréningov pre PZ a OZ pri objednaní tréningu manažérom školy, ktorí sa zúčastnil tréningu pre manažérov / Tréningy a teambuilding deň pre školské kolektívy /.
https://educentrum.sk/ponuka-pre-skoly-trening
*Jednoposteľová izba za doplatok

Prihlasovanie :  https://goo.gl/forms/iuavPoC4BkoWZzKm2

VIP tréningy pre manažment školy pre rok 2020

Všetky tréningy pre manažérov môžete  absolvovať aj samostatne ako  VIP účastník.

Miesto a čas: EDUCENTRUM, Južná trieda 2/A, 040 01  Košice, alebo po dohode s účastníkmi

Maximálny počet 1 až 3 účastníci

Poplatok za tréning zahŕňa : vzdelávacie aktivity, cvičenia, pracovný materiál, pitný režim, kávové občerstvenie

 • VIP tréning pre  jednu osobu v Educentre 390 €/ 8 hodín
 • V skupine do 3 účastníkov, poplatok za jednu osobu 349 €

Výhody VIP tréningu:

 • individuálny prístup trénera k účastníkom tréningu
 • väčší   časový priestor na precvičovanie komunikačných zručností:  vedenie motivačného rozhovoru, podávanie spätnej väzby pri hodnotiacich rozhovoroch
 • možnosť viackrát opakovaného nácviku osvojenia si nástrojov pre zlepšenie klímy školy a techník pre riešenie   konfliktných situácii

Bonusy pre VIP účastníka:

 • koučingový rozhovor v trvaní 30 minút, ktorý Vám pomôže zodpovedať na otázky a nájsť na nich riešenie pre situácie, ktoré v tomto čase riešite

Prihláška: https://goo.gl/forms/iuavPoC4BkoWZzKm2