Tréningy pre školský manažment

  Tréningy sú spracované  v zmysle  Zákona č. 138/2019 Z.z., Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a určené  pedagogickým a odborným zamestnancom MŠ, ZŠ a SŠ, ktorých  cieľom v ich profesijnom rozvoji je:

 • prehlbovanie, zdokonaľovanie a rozširovanie si profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti
 • získanie nových vedomosti a zručnosti, ktoré prispejú k zdokonaľovaniu výkonu ich profesie učiteľa a skvalitňovaniu výsledkov učenia žiakov
 • zameranie sa na  predchádzanie a zvládanie agresivity, sebapoznanie a riešenie konfliktov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Tréningy vedú skúsené   trénerky, lektorky a certifikované koučky  Ing.Mária Šolcová a Galina Pavlíková:
  • koučovacím prístupom
  • s dôrazom na individuálny prístup
  • s cieľom rozvíjania sociálno-komunikačných a motivačných zručností pedagogických a odborných zamestnancov

Tréningy realizované v Educentre

Téma: Ako vypracovať plán osobného profesijného rozvoja

Účastníci počas tréningu:

 • získajú nástroj na posúdenie svojich kompetencií
 • zistia, kde sa na kariérnej dráhe nachádzajú dnes
 • identifikujú si svoje vzdelávacie potreby, priority a motívy
 • získajú techniku na stanovenie si cieľov
 • naplánujú si úlohy a činnosti na realizáciu stanovených cieľov
 • posúdia svoje osobné ciele s cieľmi školy

Termín: 21.8.2020

Miesto konania: Educentrum, Južná trieda 2/A, 040 01 Košice

Pri prihlásení sa a rezervácii si miesta na tréningu do 31. 7. 2020, cena tréningu je 189 eur 169 eur. Od 1.8.2020 cena tréningu pre jedného účastníka je 189 eur. Max.počet účastníkov: 8

Stav k 8.7. 2020:  rezervovaných    5    miest.

Téma: Zvládanie stresu a prevencia vyhorenia

Počas tréningu  účastníci:

 • zistia ako prežívajú stres alebo úroveň svojho vyhorenia
 • získajú nástroje na prevenciu proti stresu alebo vyhoreniu na individuálnej úrovni
 • získajú nástroje na zvládanie a riešenie konfliktov
 • získajú nástroje k sebapoznaniu a zvýšeniu motivácie v profesijnej sfére a v osobnom živote

Termín: 19.8.2020

Miesto konania: Educentrum, Južná trieda 2/A, 040 01 Košice

Pri prihlásení sa a rezervácii si miesta na tréningu do 31. 7. 2020, cena tréningu je 189 eur 169 eur. Od 1.8.2020 cena tréningu pre jedného účastníka je 189 eur. Max.počet účastníkov:  8

Stav k 8.7. 2020:  rezervované  4    miesta.

Poplatok za jeden tréning 189 €/ účastník zahŕňa:
vzdelávacie aktivity
praktické cvičenia
pracovný materiál
pitný režim
kávové občerstvenie

Trvanie jedného tréningu: 1 deň / 8 hodín
Miesto konania: Educentrum, Južná trieda 2/A Košice
Maximálny počet účastníkov: 8
zľava 5% z ceny tréningu na osobu pri prihlásení sa najmenej dvoch účastníkov z jednej školy
zľava 10% z ceny tréningov pre PZ a OZ pri objednaní tréningu manažérom školy, ktorý sa zúčastnil tréningu pre manažérov školy

Bonus pre účastníka tréningu:
koučingový rozhovor v trvaní 30 minút, ktorý Vám pomôže zodpovedať na otázky a nájsť na nich riešenie pre situácie, ktoré v tomto čase riešite

Prihláška: https://goo.gl/forms/iuavPoC4BkoWZzKm2

Tréningy realizované v rekreačnom zariadení

Téma: Inovatívne nástroje manažmentu školy pre vyššiu motiváciu jednotlivcov a tímu

 Termín: 29.-30.október 2020

Počas  tréningu  účastníci:

 • precvičia si komunikačné zručnosti pre zlepšenie vzťahov s kolegami, rodičmi, žiakmi  a inštitúciami
 • nadobudnú zručnosti vo vedení motivačného rozhovoru so zamestnancami
 • nadobudnú nástroje pre zlepšenie klímy školy
 • získajú techniky pre riešenie konfliktných situácii
 • oboznámia sa so zásadami podávania spätnej väzby pri hodnotiacich rozhovoroch
 • oboznámia sa s účelom, typmi a cieľom teambuilding dňa

Pri prihlásení sa a rezervácii si miesta na tréningu do 30. 9. 2020, cena tréningu je 439 eur 399 eur. Od 1.10.2020 do 15.10.2020 cena tréningu pre jedného účastníka je 415 eur, Od 16.10.2020  do uzávierky 23.10.2020 cena tréningu je 439 eur pre jedného účastníka. Max. počet účastníkov: 10

Téma: Ako zorganizovať a realizovať teambuilding deň pre pedagogických a odborných zamestnancov škôl

Termín: apríl-máj 2020

Počas tréningu účastníci:

 • oboznámia sa s účelom, typmi a cieľom teambuilding dňa
 • získajú techniky podporujúce generovanie nápadov
 • precvičia si techniky vyhodnocovania nápadov
 • získajú návod na realizáciu teambuilding dňa pre svojich zamestnancov
 • zažijú teambuilding aktivity a rozvojové hry

 

 

Pri prihlásení sa a rezervácii si miesta na tréningu do 31. 12. 2020, cena tréningu je 439 eur 399 eur. Od 1.1.2021 cena tréningu pre jedného účastníka je 439 eur. Max. počet účastníkov: 10

Miesto konania: rekreačné zariadenie Hotel Čingov Slovenský raj
Maximálny počet účastníkov: 10

Balík STANDART zahŕňa:

• vzdelávacie aktivity
• praktické cvičenia
•pracovný a študijný materiál
•sprevádzanie účastníka po tréningu
3 x koučingový rozhovor v trvaní 60 minút / 1 účastník
3 x kariérne poradenstvo v trvaní 60 minút / 1 účastník
ubytovanie s raňajkami v dvojposteľovej izbe
neobmedzený vstup do relaxačného bazéna s teplotou 31°C
pitný režim počas tréningu

zľava 5% z ceny tohto tréningu na osobu pri prihlásení sa najmenej dvoch účastníkov z jednej školy
zľava 10% z ceny tréningov pre PZ a OZ pri objednaní tréningu manažérom školy, ktorí sa zúčastnil tréningu pre manažérov / Tréningy a teambuilding deň pre školské kolektívy /.
https://educentrum.sk/ponuka-pre-skoly-trening
*Jednoposteľová izba za doplatok

Prihlasovanie :  https://goo.gl/forms/iuavPoC4BkoWZzKm2

VIP tréningy pre manažment školy pre rok 2020

Všetky tréningy pre manažérov môžete  absolvovať aj samostatne ako  VIP účastník.

Miesto a čas: EDUCENTRUM, Južná trieda 2/A, 040 01  Košice, alebo po dohode s účastníkmi

Maximálny počet 1 až 3 účastníci

Poplatok za tréning zahŕňa : vzdelávacie aktivity, cvičenia, pracovný materiál, pitný režim, kávové občerstvenie

 • VIP tréning pre  jednu osobu v Educentre 390 €/ 8 hodín
 • V skupine do 3 účastníkov, poplatok za jednu osobu 349 €

Výhody VIP tréningu:

 • individuálny prístup trénera k účastníkom tréningu
 • väčší   časový priestor na precvičovanie komunikačných zručností:  vedenie motivačného rozhovoru, podávanie spätnej väzby pri hodnotiacich rozhovoroch
 • možnosť viackrát opakovaného nácviku osvojenia si nástrojov pre zlepšenie klímy školy a techník pre riešenie   konfliktných situácii

Bonusy pre VIP účastníka:

 • koučingový rozhovor v trvaní 30 minút, ktorý Vám pomôže zodpovedať na otázky a nájsť na nich riešenie pre situácie, ktoré v tomto čase riešite

Prihláška: https://goo.gl/forms/iuavPoC4BkoWZzKm2