Kariérne a kariérové poradenstvo

Kariérne poradenstvo

 

  • Pre koho je kariérne poradenstvo:

Kariérne poradenstvo je určené všetkým tým, ktorí sa rozhodli dať v živote významné miesto svojej profesionálnej kariére, ktorí nemajú jasnú predstavu o svojom kariérnom smerovaní, prekonávajú adaptačné obdobie, majú pocit, že stagnujú v práci, chcú sa posunúť a pracovať vo sfére, kde využijú svoj potenciál, chcú si zvýšiť kvalifikáciu a potrebujú poradiť. Je to poradenstvo   v  akokoľvek bode ich kariéry.

  • V čom pomáha kariérne poradenstvo:

Kariérne poradenstvo   klientovi pomáha cieľavedome sa pripraviť na zmeny v jeho profesijnom živote a zaradiť sa tak medzi úspešných ľudí, ktorí sú schopní prevziať zodpovednosť za svoj život. Konzultácie s kariérnym poradcom  pomáhajú klientovi jasnejšie vnímať seba v kontexte trhu práce a osobného života.

  • Ako prebieha kariérne poradenstvo:

Kariérne poradenstvo prebieha formou konzultácií, ktoré klientovi pomôžu zorientovať sa vo svojich osobnostných kvalitách a záujmoch  a tak sa posunúť  vo svojom kariérnom smerovaní. Rozsah poradenstva závisí od požiadaviek a potrieb klienta  a tiež podľa toho,  aké ciele si klient stanoví.

1 hodina kariérneho poradenstva / 60 minút / v cene 80 eur zahŕňa: 30 minút vstupná konzultácia a 30 minút kariérne poradenstvo, kde klient len zistí,  kde sa na kariérnej dráhe nachádza a kde sa chce rozvíjať .

Zvýhodnené balíky kariérneho poradenstva

Balík BASIC

Klient na poradenstve:

zistí, kde sa na kariérnej dráhe nachádza teraz a kde sa chce rozvíjať
zorientuje sa vo svojich prednostiach – schopnostiach, vedomostiach a zručnostiach
preskúma, či robí to, na čo má najlepšie predpoklady, čo ho baví a rozvíja

Cena zvýhodneného balíka 240 eur  zahŕňa:

Kariérne poradenstvo 3 hodiny
Bonus v hodnote 40 eur:
Úvodná konzultácia 30 minút

BALÍK STANDARD

Klient na poradenstve:

zistí, kde sa na kariérnej dráhe nachádza teraz a kde sa chce rozvíjať
zorientuje sa vo svojich prednostiach – schopnostiach, vedomostiach a zručnostiach
preskúma, či robí to, na čo má najlepšie predpoklady, čo ho baví a rozvíja
zaoberá sa tým, čo chce dosiahnuť, čo je jeho motiváciou
stanoví si kariérne ciele a priority

Cena zvýhodneného balíka 320 eur zahŕňa:

Úvodná konzultácia 30 minút
Kariérne poradenstvo 4 hodiny
Bonus v hodnote 120 eur:
Kariérne poradenstvo 1 hodina

BALÍK PREMIUM

Klient na poradenstve:

zistí, kde sa na kariérnej dráhe nachádza teraz a kde sa chce rozvíjať
zorientuje sa vo svojich prednostiach – schopnostiach, vedomostiach a zručnostiach
preskúma, či robí to, na čo má najlepšie predpoklady, čo ho baví a rozvíja
zaoberá sa tým, čo chce dosiahnuť, čo je jeho motiváciou
stanoví si kariérne ciele a priority
venuje sa stratégiám pre dosiahnutie svojich cieľov
pripraví si prezentáciu, ktorá mu môže presvedčivo prezentovať jeho osobnosť

Cena zvýhodneného balíka 480 eur  zahŕňa:

Kariérne poradenstvo 6 hodín
Bonus v hodnote 200 eur:
Úvodná konzultácia 30 minút
Kariérne poradenstvo 2 hodiny

Kariérové poradenstvo

 

 

  • Pre koho je kariérové poradenstvo:

Kariérové poradenstvo je určené pre vekovú kategóriu klientov od 11 do 18 rokov, ktorí sa rozhodujú o vhodnom povolaní a profesijnej príprave a potrebujú poradiť. Chcú  si vybrať  povolanie, ktoré budú robiť radi, bude sa im v ňom dariť a budú spokojní a šťastní vo svojom živote.

  • V čom pomáha kariérne poradenstvo:

Kariérové poradenstvo pomáha klientovi  zorientovať  sa vo svojich osobnostných kvalitách a záujmoch, rozhodnúť  sa  aké povolanie si zvoliť, aby bolo pre neho naplňujúce  a tak sa posunúť  vo svojom kariérovom smerovaní.

  • Ako prebieha kariérové poradenstvo:

Kariérové  poradenstvo prebieha formou konzultácií individuálne s klientom,  individuálne s rodičom a spoločne s klientom a jeho rodičom. Rozsah poradenstva závisí od požiadaviek   klienta/rodiča a podľa toho aké ciele si klient/rodič stanoví.

  • Konzultácie s rodičom:

Rodič na konzultáciach sa venuje tomu ako pripraviť pre svoje dieťa rozvíjajúce a podporné prostredie, v ktorom sa jeho dieťa bude môcť rozvíjať.

1 hodina kariérového poradenstva /60 minút/v cene 80 eur zahŕňa: 30 minút vstupná konzultácia s klientom a rodičom a 30 minút kariérové poradenstvo  s klientom, kde klient len preskúma, kto je a čo ho zaujíma.

https://educentrum.sk/akym-smerom-vykroci-vase-dieta-tam-povedie-aj-jeho-cesta/

Zvýhodnené balíky kariérového poradenstva

Balík BASIC

Klient na poradenstve :

preskúma, kto je a čo ho zaujíma
zorientuje sa v tom, čo vie a čo dokáže
zistí, aké sú jeho túžby a ciele

Cena zvýhodneného balíka 320 eur zahŕňa:

Kariérové poradenstvo s klientom 3 hodiny
Konzultácia s rodičom 1 hodina
Bonus v hodnote 40 eur:
Úvodná konzultácia s klientom a rodičom 30 minút

BALÍK STANDARD

Klient na poradenstve : 

preskúma, kto je a čo ho zaujíma
zorientuje sa v tom, čo vie a čo dokáže
zistí, aké sú jeho túžby a ciele
zaoberá sa tým, čo je jeho prioritou a motiváciou
posúdi svoje možnosti pri rozhodovaní o voľbe vhodného povolania a profesijnej prípravy

Cena zvýhodneného balíka 440 eur zahŕňa:

Úvodná konzultácia 30 minút s klientom a rodičom
Kariérové poradenstvo  s klientom 4 hodiny
Konzultácia s rodičom 1,5 hodiny
Bonus v hodnote 160 eur:
Kariérové poradenstvo  s klientom 1 hodina
Konzultácia s rodičom 30 minút
Najpredávanejší

BALÍK PREMIUM

Klient na poradenstve :        

preskúma, kto je a čo ho zaujíma
zorientuje sa v tom, čo vie a čo dokáže
zistí, aké sú jeho túžby a ciele
zaoberá sa tým, čo je jeho prioritou a motiváciou
posúdi svoje možnosti pri rozhodovaní o voľbe vhodného povolania a profesijnej prípravy
venuje sa prekážkam a bariéram na ceste k  vybranému povolaniu
naplánuje si jednotlivé kroky k dosiahnutiu vysnívaného povolania

Cena zvýhodneného balíka 680 eur zahŕňa:

Kariérové poradenstvo  s klientom 6 hodín
Konzultácia s rodičom 2,5 hodiny
Bonus v hodnote 240 eur:
Úvodná konzultácia s klientom a rodičom 30 minút
Kariérové poradenstvo  s klientom 2 hodiny
Konzultácia s rodičom 30 minút