Koučing

80,00 2500,00 

 

Cena: od 90€

ČO UMOŽŇUJE KOUČING ?

Koučing je to energetická  motivácia, ktorá  pomáha človeku dosiahnuť životné a profesijné ciele. Vo vzdelávaní pre život je to praktická metóda, ktorá umožňuje človeku dosiahnuť reálne ciele a viditeľné výsledky. Pomáha otvoriť svoj vnútorný potenciál, hľadať a nájsť nové nápady a riešenia, samostatne budovať vlastný život na pilieroch svojich záujmov, osobných priorít  a volieb.  https://educentrum.sk/koucing-jemne-nakopnutie/

Základná cena
Ďalšie možnosti spolu:
Cena spolu:
SKU: N/A

Popis

KTO V EDUCENTRE VEDIE KOUČING?

Koučingové stretnutia vedú Galina Pavlíková a Mária Šolcová – skúsené certifikované koučky. Pod ich vedením zažijete a odhalíte množstvo zaujímavosti, ktoré Vám budú osožné v profesijnom a osobnom živote.https://educentrum.sk/nas-tim/

https://www.facebook.com/educentrumvzdelavanie/?view_public_for=285285672303754

KOUČING JE PRE TÝCH, KTORÍ:

 • majú záujem dosiahnuť vo svojom živote zmeny
 • chcú pracovať na sebe
 • hľadajú riešenia pre  situácie, v ktorých sa ocitli
 • chcú sa  rozvíjať vo svojej kariére
 • chcú využiť svoj potenciál
 • chcú rozvíjať svoje líderské schopnosti
 • chcú dosahovať čo najlepšie výsledky v podnikaní
 • chcú budovať  harmonické vzťahy
 • chcú si udržať rovnováhu medzi osobným životom a prácou

AKO PREBIEHA KOUČING?

Individuálny koučing / bussines, kariérny, life, rodičovský, učiteľský /

 • Individuálny koučing  prebieha formou rozhovoru na individuálnych  konzultáciach  klienta s koučom. Rozsah konzultácií  závisí od požiadaviek  klienta a podľa toho aké ciele si klient stanoví.

Tímový koučing

 • Tímový koučing prebieha formou stretnutia s pracovným  tímom. Dĺžka stretnutia a ich počet závisia  od potrieb tímu.

V ČOM POMÔŽE KOUČING KLIENTOVI?

 • v stanovovaní a dosahovaní cieľov
 • vo videní reality z iného uhla pohľadu
 • v rozvoji dôvery vo vlastné schopnosti
 • zvládať zmeny vo svojom živote
 • nájsť  správne riešenia svojej situácie
 • hľadať motiváciu vo svojom živote
 • nájsť možnosti pre dôležité rozhodnutia
 • posilňovať svoje vodcovstvo
 • prekonávať problémy vo svojom  podnikaní
 • vytvárať partnerské a rovnocenné vzťahy
 • udržiavať svoj život v rovnováhe
 • udržiavať a posilňovať tok lásky v rodine

Ďalšie informácie

Vyberte si balík

BUSINESS KOUČING – BALÍK BASIC, BUSINESS KOUČING – BALÍK PRÉMIUM, BUSINESS KOUČING – BALÍK STANDARD, BUSINESS KOUČING – ÚVODNÝ BALÍK, KARIÉRNY KOUČING – BALÍK BASIC, KARIÉRNY KOUČING – BALÍK PRÉMIUM, KARIÉRNY KOUČING – BALÍK STANDARD, KARIÉRNY KOUČING – ÚVODNÝ BALÍK, LIFE KOUČING – VARIANT A, LIFE KOUČING – VARIANT B, LIFE KOUČING – VARIANT C, LIFE KOUČING – VARIANT D, LIFE KOUČING – ZÁKLADNÝ VARIANT, RODIČOVSKÝ KOUČING – BALÍK BASIC, RODIČOVSKÝ KOUČING – BALÍK PRÉMIUM, RODIČOVSKÝ KOUČING – BALÍK STANDARD, RODIČOVSKÝ KOUČING – ÚVODNÝ BALÍK, TÍMOVÝ KOUČING – BALÍK BASIC, TÍMOVÝ KOUČING – BALÍK PRÉMIUM, TÍMOVÝ KOUČING – BALÍK STANDARD, TÍMOVÝ KOUČING – ÚVODNÝ BALÍK, TÍMOVÝ KOUČING – ZÁKLADNÝ BALÍK, UČITEĽSKÝ KOUČING – BALÍK BASIC, UČITEĽSKÝ KOUČING – BALÍK PRÉMIUM, UČITEĽSKÝ KOUČING – BALÍK STANDARD, UČITEĽSKÝ KOUČING – ÚVODNÝ BALÍK