Tréningy a Teambuilding deň pre školské kolektívy

0,00 

 

Cena: od 780€

Tréningy a Teambuilding dni pre školské kolektívy *

Variant *

Termín – dátum/po dohode *

Miesto konania *

Základná cena
Ďalšie možnosti spolu:
Cena spolu:

Popis

  Tréningy a teambuilding deň sú spracované  v zmysle  Zákona č. 138/2019 Z.z., Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a určené  pedagogickým a odborným zamestnancom MŠ, ZŠ a SŠ, ktorých  cieľom v ich profesijnom rozvoji je:

  • prehlbovanie, zdokonaľovanie a rozširovanie si profesijných kompetencií potrebných na výkon pracovnej činnosti
  • získanie nových vedomosti a zručnosti, ktoré prispejú k zdokonaľovaniu výkonu ich profesie učiteľa a skvalitňovaniu výsledkov učenia žiakov
  • zameranie sa na  predchádzanie a zvládanie agresivity, sebapoznanie a riešenie konfliktov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Tréningy a Teambuilding deň vedú skúsené   trénerky, certifikované lektorky a koučky  Ing. Mária Šolcová a Galina Pavlíková:
    • koučovacím prístupom
    • s dôrazom na individuálny prístup
    • s cieľom rozvíjania sociálno-komunikačných a motivačných zručností pedagogických a odborných zamestnancov