Sociálno – motivačný tréning

Zvládanie stresu a prevencia vyhorenia

Tréning pre pedagogických a odborných zamestnancov v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zameraný na zvládanie agresivity, sebapoznanie a riešenie konfliktov

Pre koho je tento tréning

Pre pedagogických a odborných zamestnancov  MŠ,  ZŠ, SŠ

Miesto konania a iné požiadavky : podľa dohody

Termín: upresní sa podľa záujmu prihlásených účastníkov.

Trvanie: 6 – 7,5 hodín

Čo sa bude odohrávať

Vytváranie motivačného prostredia pre uvedomenie si vlastných schopností, zručností   a možností sebarealizácie v osobnom a profesijnom živote koučovacím prístupom a  za pomoci zážitkových aktivít.

Počas tréningu účastníci:

 • preskúmajú a odhalia svoje  možnosti pre rozvoj  profesijnej sféry svojho  života
 • zistia aké majú možnosti pre zvládnutie profesijného a osobného vyhorenia
 • dostanú nástroje k sebapoznaniu a zvýšeniu motivácie v profesijnej sfére a osobnom živote
 • zúčastnia sa relaxačných cvičení
 • zúčastnia sa individuálnych koučingových sedení pre zvýšenie sebamotivácie

Ako to bude prebiehať

Vzdelávacie aktivity

Relaxačné aktivity

Okrem teoretických vedomostí a praktických zručností si všetci účastníci naplánujú  kroky pre zvýšenie sebamotivácie.

Všetci účastníci dostanú potvrdenie o absolvovaní tréningu.

1. Sociálno-motivačný tréning: Zvládanie stresu a prevencia vyhorenia (6 hodín)

Počas tréningu účastníci preskúmajú a odhalia svoje  možnosti pre rozvoj  profesijnej sféry svojho  života a získajú:

 • zistenia o prežívanom strese alebo úrovni vyhorenia
 • vlastný program prevencie proti stresu alebo vyhoreniu
 • účasť v relaxačných cvičeniach
 • konzultáciu do 2 mesiacov po skončení tréningu
 • pracovný zošit

Počas vzdelávania  kladieme dôraz na individuálny prístup a rozvíjanie sociálno-komunikačných
a motivačných zručností pedagogických a odborných  zamestnancov.

Ak sa rozhodnete absolvovať ktorýkoľvek tréning, radi prídeme aj za Vami. 

2. Sociálno-motivačný tréning: Zvládanie stresu a prevencia vyhorenia (7,5 hodín)

Počas tréningu účastníci preskúmajú a odhalia svoje  možnosti pre rozvoj  profesijnej sféry svojho  života a získajú:

 • zistenia o prežívanom strese alebo úrovni vyhorenia
 • vlastný program prevencie proti stresu alebo vyhoreniu
 • účasť v relaxačných cvičeniach
 • konzultáciu do 2 mesiacov po skončení tréningu
 • pracovný zošit

Bonus: možnosť do 7 dni po tréningu objednať si stretnutie na koučovací rozhovor zadarmo.

Počas vzdelávania  kladieme dôraz na individuálny prístup a rozvíjanie sociálno-komunikačných
a motivačných zručností pedagogických a odborných  zamestnancov.

Ak sa rozhodnete absolvovať ktorýkoľvek tréning, radi prídeme aj za Vami.

Objednávací formulár

  Súhlasím so spracovaním osobných údajov v zmysle GDPR. *

  Súhlasím s obchodnými podmienkami. *

  Prihlásiť sa k odberu noviniek

  * Sú povinné údaje.