články od autora:

Akým smerom vykročí Vaše dieťa, tam povedie aj jeho cesta

Je ráno ako každé iné. Ľudia cestujú do práce, alebo sa vracajú z práce. Autobusy riadia vodiči, aby ľudí previezli z jedného miesta na druhé. V obchode predavačka dokladá do regálov tovar, aby mohli ľudia nakúpiť. V nemocniciach a v ambulanciach sa pripravujú lekári a sestričky, aby mohli byť k dispozícii ľuďom, ktorí prídu so zdravotnými problémami. V pekárňach  pekári už aj dopiekli prvý chlieb, aby ľudia mali čo jesť.  V závodoch  ľudia pracujú  pri  strojoch, aby mohli vyrobiť rôzne výrobky. Poľnohospodári idú na polia, aby vypestovali zeleninu, učitelia idú do škôl aby učili,  úradníci zaujímajú svoje pracovné miesta, aby mohli byť k dispozícii občanom.

 

Čo si myslíte, prečo ľudia chodia  do práce ? Myslíte si, že pre väčšinu ľudí je  to spôsob ako si zarobiť na živobytie? Majú ľudia aj iné dôvody?  Akú prácu ste si zvolili Vy a čo Vás k tomu viedlo? A aké povolanie si vyberie Vaše dieťa a čo bude rozhodujúce pri výbere jeho povolania? Rozprávate sa o tom so svojím dieťaťom? Poznáte jeho túžby a sny ? Bude ochotné robiť akúkoľvek prácu, len aby si zarobilo? Chce mať z práce aj radosť? Chce robiť prácu, ktorá bude mať pre neho aj zmysel? Chce rozvíjať svoje zručnosti?  A ako sa spájajú jeho predstavy s Vašimi predstavami?

Rodičia, čo  poradíte svojmu dieťaťu ? Akým smerom má vykročiť? Nenechajte  svoje dieťa   vliecť sa okolnosťami. Spoločne  pracujte na  jeho životnom smerovaní, aby sa rozhodlo dobre a vybralo si povolanie, ktoré je pre neho vhodné.

 

Foto zdroj obrázok dieťaťa: https://www.instagram.com/p/ByTD8aOiMzr/

Ing. Mária Šolcová- Kariérový poradca

Pridané od Educentrum

Kto je kouč a akú službu poskytuje?

Kto je kouč a akú službu poskytuje?

 

Bol raz jeden Život, ktorý tak ako všetko v ňom, mal dobré aj zlé stránky. Sem tam sa udialo niečo zaujímavé – stretnutia s kamarátmi, niečo v práci, konflikty a zmierenia…. A tak stále dookola. Ten istý kolobeh udalostí, tí istí ľudia. Až Život zosmutnel . Čoraz častejšie navštevovala  Život zlá nálada, úzkosť, podráždenosť a nespokojnosť. Takéto pocity a stavy veľmi prekážali Životu, až jedného dňa sa rozhodol skoncovať s nimi. Ale nebolo to také jednoduché. Po niekoľkých neúspešných pokusoch návštevníkov pribudlo. Zavítali strach, obavy a neistota.

Raz, počas surfovania na internete, Život zbadal reklamu: „ Pozor! Profesia tretieho tisícročia….Coaching. Coach – sprievodca, ktorý lúčom svojho srdca ukáže ti cestu, po ktorej chceš kráčať, cestu k tvojmu vnútornému a vonkajšiemu svetu!….“  „ To je ono!“ Ozvalo sa v duši Života. „To je ten človek, ktorý mi pomôže  vymotať sa s môjho rutinného kolobehu života.“ Tak sa aj stalo..!

Taká krátka a jednoduchá ukážka z môjho života je o tom, že každý človek potrebuje zmeny. Zmeny, ktoré rozvíjajú osobnostnú podstatu človeka. Zmeny môžu byť bolestivé aj radostné, víťazné i určené na prehru. Mnohí z nás majú strach a obavy pred zmenami. A tak radšej ostávajú vo svojej zóne komfortu, ktorá poskytuje istotu, bezpečie ale je veľmi nudná a devastujúca. Je z toho nejaké východisko?  Jednoznačne áno! Existuje východisko pre tých, ktorí si neveria, majú pred budúcnosťou strach, ktorí sú osamelí, ktorí hľadajú svoju cestu alebo východisko z ťažkej situácie. Čo je to za zázrak? Je to profesia tretieho tisícročia – profesia KOUČA.

Som sociálny psychológ, konzultant v oblasti medziľudských rodinných vzťahov.  Moja cesta ku koučovaniu trvala 5 rokov. Počas štúdia na Akadémii Koučovania som pochopila rozdiel  medzi koučingom a konzultáciou, trénerstvom. „Kouč je odborník na vedenie koučovacieho rozhovoru a kladenie otázok, pomocou čoho je nápomocný pri realizácii toho, k čomu sa klient rozhodol…“ (Ing. E. Timková, HQ Team).  Niekde som prečítala veľmi krásne vyjadrenie o tom, že kouč je človek, ktorý je pripravený počúvať, aby vypočul. Pripravený pozerať sa, aby uvidel, vcítiť sa, aby bol sústredený na klienta. Týmto spôsobom vždy podporí transformačné procesy u jednotlivca alebo skupiny. Počas koučovacieho rozhovoru kouč vždy nachádza spôsoby, aby klient pozrel na svoj cieľ z rôznych uhlov pohľadu. Drží klienta v stave nadšenia  stimulu. Spolu s koučom sa človek učí žiť s otvorenou mysľou. Hľadí na svoju budúcnosť  otvorenými očami, teší sa. Prežíva neuveriteľné zázraky pre seba samého. Pre kouča každý  človek je super človek, so super schopnosťami. Každý z nás je pre neho najmúdrejší najsprávnejší, najschopnejší. M. Atkinson v jednom rozhovore s korešpondentmi povedala, že „….úlohou každého kouča je prevziať na seba plnú zodpovednosť za svoje líderstvo a viesť za  sebou ostatných….“

Vypracovala Galina Pavlíková 🙂

 

Pridané od Educentrum

Aké je to, ak sa človek má  o koho oprieť ?

Aké je to, ak sa človek má  o koho oprieť ?

 

Ak chcem pracovať ako kouč, mám teda vedieť preukázať klientovi počas koučovacieho rozhovoru, že sa môže na mňa spoľahnúť, že mám záujem pomôcť mu, že on je OK, že všetko dobre dopadne…? Hovorím si ÁNO. Sama viem, aké je to dôležité, ak sa človek má  o koho oprieť, cíti sa dôležitým, že všetko, čo robí, má zmysel pre neho aj pre ľudí v jeho okolí.  Mala som vlastný zážitok, kedy mi kouč pomohol zbaviť sa mnohých problémov  a vrátil ma do stavu, ktorý som vždy mala v zálohe, ale nebola som si toho vedomá. Je to stav mysle, kde sa mi otvorili nové zaujímavé možnosti, mohla som si vyberať a konať so správnymi hodnotami ekologického prostredia, v ktorom existujem…

Vtedy som prežila zázrak. Zázrak, ktorý sa stal naozaj, so mnou, v mojej mysli, v mojej duši, na mojich očiach, v prítomnosti! Cítila som sa na vrchole svojich možností, istá, spokojná a môj sen sa obrátil na cieľ, ktorý má zmysel, je realizovateľný. Zrazu som chcela ísť za svojím cieľom, podotýkam nesnívať, ale konať. Každý deň som sa zobúdzala a zobúdzam sa doteraz  šťastná, zvedavá, so želaním a konkrétnym plánom, ako a kam ďalej. Žije vo mne nádej aj viera v to, že som na dobrej ceste a rozhodla som sa správne!

Aké umenie treba ovládať, aby človek mohol umožniť inému prežiť zázrak? Akú zázračnú paličku má kouč, aby pomohol človeku obrátiť svoj svet na tú druhú, lepšiu stranu? Som šťastná, že poznám odpoveď na túto otázku. Spoznala som ju až vtedy, keď som sa rozhodla stať sa jedným z mnohých koučov, pomáhať ľuďom plniť si svoje želania, priania a tvoriť si krajší život okolo seba.

Pridané od Educentrum

Koučing – jemné „nakopnutie“.

Koučing – jemné „nakopnutie“.

 

Je to energetická  motivácia, ktorá  pomáha človeku dosiahnuť životné a profesijné ciele. Vo vzdelávaní pre život je to praktická metóda, ktorá umožňuje človeku dosiahnuť reálne ciele a viditeľné výsledky. Pomáha otvoriť svoj vnútorný potenciál, hľadať a nájsť nové nápady a riešenia, samostatne budovať vlastný život na pilieroch svojich záujmov, osobných priorít  a volieb.

Koučing ako proces  je priamo  spojený so vzdelávaním, sebarozvojom a konkrétnymi výsledkami. Je to metóda, ktorá pomáha človeku nájsť to, čo v danej situácii potrebuje. Počas koučovacieho procesu človek odhaľuje tie zdroje , schopnosti, riešenia, stratégie úspechu, ktoré pomáhajú najjednoduchším priamym spôsobom dosiahnuť želané výsledky.

S pomocou koučingu človek kráča vysnívanou cestou z bodu A do bodu B. A tak ako kráča uvidí nové možnosti, zozbiera všetky svoje sily a uverí vo vlastný úspech.

Ako sa to dá?

Vďaka profesijnej podpory kouča a koučovacím otázkam, Vy stále udržiavate svoju pozornosť na svoj cieľ. Vďaka otvoreným otázkam, Vy presne viete v akom smere máte spraviť Váš ďalší krok.

Kouč je odborník, ktorý:

  • pomáha udržať Vašu pozornosť tam, kde existuje odpoveď,
  • pomáha Vám sústrediť Vašu pozornosť najmä na to, čo je pre Vás v tej ktorej situácii dôležité.

Kouč Vám nenašepkáva, neradí, nepodsúva žiadne riešenia. To všetko robíte Vy samotní. Vám samotným sa to podarí najlepšie, než komukoľvek inému. Lebo len Vy najlepšie poznáte samých seba. Lebo len Vy najlepšie poznáte cestu svojho života.  A kouč Vám úprimne verí. Verí vo Vaše sily a schopnosti. Vo svojej práci sa riadi  piatimi princípmi koučovania:

  • všetci ľudia sú OK,
  • ľudia majú už všetky zdroje, ktoré potrebujú,
  • za každým konaním je pozitívny úmysel,
  • ľudia robia najlepšie voľby z tých, ktoré sú im dostupné,
  • zmena je nevyhnutná.

Kouč dodržiava Etický kódex ICF:  http://www.icf.sk/co-je-icf/eticky-kodex-icf .

Vzdelávanie za pomoci koučingu, predpokladá sprevádzanie  človeka  za pomoci vzdelávacích interaktívnych metód  a sebarozvojových  aktivít  k reálnym a želaným výsledkom.

Pridané od Educentrum