Ponuka

Kompletný zoznam našich služieb

Košice
Zvládanie stresu a prevencie vyhorenia Košice
Levoča
Koučovací prístup v práci pedagóga
Vranov nad Topľou
Zvládanie stresu a prevencie vyhorenia
Čingov
Nástroje manažmentu školy pre vyššiu motiváciu jednotlivcov a tímu
Košice
Ako viesť motivačný rozhovor s dieťaťom
Košice
Celomestský metodický deň učiteľov
Myslava
Ako urobiť prvý krok a ísť za svojím cieľom